Novinky

Ostravské centrum nové hudby

Ostravské centrum nové hudby, o.s. (OCNH) vzniklo v roce 2000 díky iniciativě Petra Kotíka jako vyústění série koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, na kterých zazněly skladby Earla Browna, Johna Cage, Alvina Luciera, Pauline Oliveros, Martina Smolky a Karlheinze Stockhausena.

OCNH vzniklo za účelem pořadání Ostravských dnů - Institutu a Festivalu nové hudby, který dává skladatelům, hudebníkům a muzikologům příležitost pracovat s předními představiteli současné hudby. Ostravské dny jsou pracovním a studijním prostředím zaměřeným na orchestrální kompozice.