Novinky


Ostravské centrum nové hudby

Ostravské centrum nové hudby, o.s. (OCNH) vzniklo v roce 2000 díky iniciativě Petra Kotíka jako vyústění série koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, na kterých zazněly skladby Earla Browna, Johna Cage, Alvina Luciera, Pauline Oliveros, Martina Smolky a Karlheinze Stockhausena.

OCNH vzniklo za účelem pořádání bienále Ostravské dny - Institutu a Festivalu nové hudby, letního třítýdenního projektu pro skladatele, interprety a muzikology z celého světa. Ostravské dny jsou pracovním a studijním prostředím zaměřeným na orchestrální kompozice a publikum se zájmem o současné umění. V sudých letech pořádáme NODO/Dny nové opery Ostrava. Příležitostně také jednorázové akce mimořádného hudebního významu.