Hudební archív Ostravského centra nové hudby

Ostravské centrum nové hudby začalo archivovat materiály v roce 2001, po prvním ročníku Ostravských dnů. V této činnosti pokračuje a pravidelně doplňuje svou sbírku o další zajímavé exponáty.

Do září 2018 shromáždilo OCNH 237 knih, přes 700 CD a 600 partitur. Jedná se především o materiály, které do archívu věnovali lektoři, hosté a rezidenti-studenti předchozích ročníků Ostravských dnů.

Knihy, partitury i CD jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě s pracovníky OCNH v kanceláři OCNH.
Tel.: 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz

Seznam nahrávek podle skladatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)

Seznam partitur podle skladatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)


Seznam knih podle spisovatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)