Hudební archív Ostravského centra nové hudby

Ostravské centrum nové hudby začalo archivovat materiály v roce 2001, po prvním ročníku Ostravských dnů. V této činnosti pokračuje a pravidelně doplňuje svou sbírku o další zajímavé exponáty.

Do listopadu 2014 shromáždilo OCNH 212 knih, přes 700 CD a 1520 partitur. Jedná se především o materiály, které do archívu věnovali lektoři, hosté a rezidenti-studenti předchozích ročníků Ostravských dnů. Všechna CD jsou k dispozici k prezenční výpůjčce v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy.


Knihovna města Ostravy - hudební oddělení

28. října 2, 702 00 Ostrava
E-mail: hudebni@kmo.cz
www.kmo.cz


Knihy a partitury jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě s pracovníky OCNH v kanceláři OCNH.
Tel: 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz

Seznam nahrávek podle skladatelů
(k dispozici v Knihovně města Ostravy)

Seznam partitur podle skladatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)


Seznam knih podle spisovatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)