František Chaloupka: Eva a Lilith

25. června 2012
Divadlo Jiřího Myrona v 19:30 hodin
František Chaloupka: Eva a Lilith / objednávka Ostravského centra nové hudby
Jiří Nekvasil, David Bazika, scénická realizace
Lucie Vítková, Lucie Páchová, zpěv
Dunami Ensemble (Brno)

František Chaloupka (1981, Frýdek-Místek) vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (2000-04) v oborech zpěv a kompozice. Ve studiu kompozice pak pokračoval na JAMU v Brně u Martina Smolky a rozšířil je v roce 2006 studijním pobytem na Královské konzervatoři v Haagu, kde studoval u Louise Andriessena, Martijna Paddinga, Richarda Ayrese, Clarence Barlowa, Diderika Wagenara a Giliuse van Bergeijka. Na Ostravských dnech 2007 byla provedena jeho orchestrální skladba An Ancient Calligraphy. JAMU absolvoval v roce 2009 skladbou Naklonit si Nebesa pro symfonický orchestr, která byla uvedena také Janáčkovou filharmonií Ostrava na Ostravských dnech 2009. V roce 2011 spoluzaložil Dunami Ensemble, jehož je i uměleckým vedoucím. Na objednávku NODO složil operu Eva a Lilith.

Eva a Lilith
Adam a Eva. Adam a Lilith. Eva a Lilith.


Podle starých mezopotamských mýtů, židovských gnostiků nebo kabalistů nebyla první Adamovou ženou Eva, ale Lilith. Byla stvořena rovnocenná Adamovi, byla však příliš divoká a nezávislá. Poté, co se vzepřela Bohu, byla vyhnána k Rudému moři, kde se stala nevěstou a vládkyní démonů. Adam prosil Boha, aby ji našel, Bůh tedy poslal tři anděly, aby ji přivedli zpět, ona se však rozhodla, že se nevrátí a v důsledku toho se z ní stal zlý démon. Tento příběh byl z Bible vyřazen. Podle legendy byla Lilith také oním hadem, který podal Evě v ráji jablko, aby se pomstil.

Opera Eva a Lilith vychází z tématu kontrastních archetypů pokorné a věrné Evy a démonické, smyslné Lilith. Tyto dva archetypální principy se navzájem sváří, zaujímají odlišné postoje k sobě samým i k mužskému světu.

Mytologický příběh dvou bájných postav je také prokládán výjevy z reálné historie, kde vedle sebe či proti sobě stojí dvě ženy, většinou dvě ženy slavného muže. Výjevy odkazují např. k osudům slavných hereček, k milenkám Jima Morrisona, ženám nacistických pohlavárů či antických hrdinek, světic, prokletým ženám a čarodějnicím. Přemýšlí o pozici ženy ve společnosti, o gendrových stereotypech, o tom, jak se ženy vyrovnávají se světem tvořeným mocnými muži.

Eva a Lilith je erotickým nábojem jiskřící féerií, pestrou koláží, kabinetem kuriozit. Je přehlídkou ženské krásy a ušlechtilosti, stejně jako jejich odvrácené tváře, temna a ženských běsů.

 

zpět