Zdeňka Brychtová

BrychtovaZdeňka Brychtová – herečka, organizátorka uměleckých a mediálních projektů, kmenová herečka Divadla Kámen. Zabývá se také divadlem pro děti. Vedle rozvíjení běžných hereckých dovedností se zaměřuje především na práci s energií a prostorem a na divadlo a herectví jako autentický prožitek vycházející výhradně zevnitř. Věří, že intenzivní divadelní událost lze nejlépe vytvořit jednoduchými minimalistickými prostředky skrze soustředěnou existenci herce na jevišti.

zpět