Bernhard Lang

Bernhard Lang (1957, Linec) se po studiích na Brucknerově konzervatoř i v Linci př estě hoval do Štýrského Hradce, kde studoval klasický i jazzový klavír a aranžování, ale také filozofii a ně meckou filologii. Hrál v různých jazzových formacích, mimo jiné také v Septetu Ericha Zanna. Po ukončení studia hry na klavír se stal žákem skladatele Andrzeje Dobrowolského, který ho seznámil s technikami Nové hudby. Studoval rovně ž u Markuse Pressla, který jej uč il kontrapunkt a seznámil ho s dílem Josefa Matthiase Hauera. Od roku 1998 vyuč uje hudební teorii, harmonii a kontrapunkt na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Štýrském Hradci a od roku 2003 je tam profesorem skladby. Ve Štýrském Hradci se také setkal s Göstou Neuwirthem, který mě l na Langa zásadní vliv a který jej mnoho let soukromě vyuč oval. Georg Friedrich Haas jej uvedl do mikrointervalové hudby a v roce 1988 u ně j objednal č tvrttónovou skladbu pro festival Musikprotokoll. V roce 2006 byl Lang hlavním skladatelem festivalu Wien Modern. V Institutu pro elektronickou hudbu ve Štýrském Hradci vyvinul společně s Winfriedem Ritschem a Thomasem Musilem Loop-Generator a Visual Loop Generator. Seznam jeho dě l zahrnuje i rů zné zvukové instalace. Vystupuje také jako improvizátor. Od roku 2003 spolupracuje s mnoha choreografy: Xavierem Le Royem, Christine Gaigg a Willim Dornerem. Jeho hlavním zájmem je od roku 1999 hudební divadlo odvozené z teorií „difference/repetition” (rozdíl/opakování). Za svoji skladatelskou činnost obdržel významná ocenění (Musikpreis der Stadt Wien 2008, Erste Bank Kompositionspreis 2009). Od roku 2013 působí jako hostující docent kompozice v Luzernu a v roce 2014 byl pozván do Postupimi v rámci vzdělávacího programu Mentorenprojekt. Od roku 2009 je lektorem na Ostravských dnech, festival se pravidelně vrací k jeho skladbám. Langova opera Der Reigen (Rej) se stala v roce 2014 centrem pozornosti festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava). Nyní pro tentýž festival píše původní operu, která by měla mít premiéru příští rok.

zpět