Miroslav Srnka

Miroslav Srnka se narodil v Praze roku 1975; pod vedením Jarmily Gabrielové studoval hudební vědu na Karlově univerzitě a pod vedením Milana Slavického skladbu na AMU. Účastnil se výměnných programů a kurzů skladby s Ivanem Fedelem, Philippem Manourym a dalšími. Obdržel cenu Gideona Kleina a Jubilejní cenu Leoše Janáčka. V roce 2005 uvedla Berlínská stání opera jeho krátkou operu “Wall“ (Zeď) podle Jonathana Safrana Foera; v roce 2016 proběhla v Bavorské státní opeře Mnichov premiéra jeho dvojopery South Pole (Jižní pól) s Rolandem Villazónem a Thomasem Hampsonem, dirigovaná Kirillem Petrenkem. Výčet těles a festivalů, které si přímo objednaly nebo premiérově uvedly jeho skladby, zahrnuje Ensemble Modern, Filharmonii BBC, PKF – Prague Philharmonia, Pražské jaro, Milano Musica, Contempuls a další. Vedl mistrovské kurzy pro studenty skladby na lucernské či moskevské konzervatoři.

zpět