Pavel Zemek

Pavel Zemek (1957; vlastním jménem Pavel Novák) se po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Výsledkem jsou neokázale elegantní, pod povrchem však často technicky velice náročná díla plná pohybu a energie. Příznačná je pro Zemka zvuková plnost jeho skladeb (při zvolené kompoziční metodě vlastně nečekaná), a především jejich zvláštní barevnost – díky redukci na jednohlas či oktávy slyšíme nástrojové barvy jakoby v čisté podobě, „nezkreslené“ harmonií. V myšlenkovém zázemí skladeb Pavla Zemka převažuje biblická tematika, přesto je jeho hudba zcela vzdálena tradicionalistickému náboženskému či obecně „duchovnímu“ kýči. Zemek vystudoval skladbu na brněnské JAMU a absolvoval stipendijní stáže v Londýně u George Benjamina a v Paříži u Gérarda Griseye. 

zpět