Joseph Trafton

Joseph Trafton (1978) nastoupí v sezóně 2017/2018 na místo hudebního ředitele filharmonického orchestru v Hagenu. Působil v divadlech v Řezně, Braunschweigu a Mannheimu. Novou hudbu nejen sám skládá, ale také aktivně prosazuje, s Ensemble PHACE uvedl v nedávné době světové premiéry na festivalech Wien Modern a Musica Strasbourg. Je držitelem titulů z University of Miami a Eastman School of Music. Studoval také na vídeňské Universität für Musik a spolu s Pierrem Boulezem a Bernardem Haitinkem se podílel na mistrovských kurzech dirigování v Lucernu.

zpět