Luciano Berio: Sequenza XIVb

Beriovy Sekvence lze charakterizovat jako extrémně náročné sólové skladby, které posunuly nástrojové a interpretační možnosti a de facto kodifikovaly nové technické standardy v oblasti soudobé a experimentální hudby. Autor tyto kompozice netvořil „abstraktně“ a odtrženě od živé praxe, jednotlivé Sekvence jsou spjaty s výraznými interprety, s nimiž skladatel konzultoval své záměry a jejichž technické mistrovství jej rovněž inspirovalo, např. Sekvence VII pro hoboj (1969 – Heinz Holliger) či Sekvence XII pro fagot (1995 – Pascal Gallois). V těchto skladbách také výrazně vystupuje do popředí specifický rys Beriova kompozičního procesu; autor svá díla chápal jako „work in progress“ a vytvářel např. různé varianty již dokončených skladeb (Sekvence IXa pro klarinet – 1980; IXb pro altový saxofon – 1981; IXc pro basklarinet – 1998). Během let, kdy pracoval na Sekvencích, vytvořil Berio rovněž „paralelní“ cyklus nazvaný Chemins (Cesty), v jehož rámci prezentoval hudební materiál Sekvencí v odlišném kontextu; především se jedná o doplnění sólového nástroje souborem dalších nástrojů – např. výše zmíněná Sekvence VII se stala základem Chemins IV pro hoboj a 11 smyčcových nástrojů (1975). Skladatel tímto způsobem realizoval své přesvědčení, že je nemožné, aby jedna kompozice vyčerpala veškerý potenciál uplatněného hudebního materiálu – vždy zde existuje možnost jeho dalšího rozpracování. Naznačený autorův přístup bychom mohli do určité míry vztáhnout i na vznik Sekvence XIVb. Berio byl v posledních letech svého života fascinován hráčskými dovednostmi italského kontrabasisty Stefana Scodanibbio a měl dokonce v plánu vytvořit „dvojitou“ Sekvenci pro violoncello a kontrabas. Tento záměr však nakonec nenaplnil a zkomponoval pouze samostatnou Sekvenci XIV pro violoncello (2002 – Rohan de Saram); vyzval však Scodanibbio ke spolupráci na vytvoření varianty pro kontrabas: „[Berio] mi zaslal partituru [Sekvence XIV pro violoncello] […] a žádal mě, abych dílo ‚přetvořil‘ (použil tento výraz) pro kontrabas. Neměl zájem o pouhou transkipci – to mi bylo naprosto jasné.“ Skladatel bohužel zemřel před tím, než byla práce na této verzi hotová, nicméně Scodanibbio s ním ještě během jeho života absolvoval několik konzultací a kontrabasovou Sekvenci XIVb v roce 2004 dokončil.

Petr Zvěřina

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz