Luciano Berio: Sequenza III

"Beriova Sequenza III pro ženský hlas je skutečnou přehlídkou nálad. Berio vytváří pestrobarevnou hudební látku ze skutečně rozmanitých, až extrémních stavů mysli. Je to skutečná mini-opera, ve které se riskuje jak hlasově, tak emocionálně. Změny ve zvukových obrazech mysli a emočních stavech se objevují často tak rychle, tak naléhavě, tak intenzivně, dokonce překvapivě, že jsme nuceni se prostě podvolit a jít s proudem. Tato skladba je ve své komunikaci skutečně velmi přímá a upřímná. Abychom vytvořili požadovanou atmosféru, Berio nám dává 45 různých typů údajů, jako jsou: úzkostlivý, vystrašený, zmatený, klidný, plachý, vzdálený, zasněný a napjatý, zběsilý, extatický, melancholický apod. Textem skladby je báseň Markuse Kuttera ve své rozložené, modulové verzi. Neslyšíte báseň od začátku do konce, slyšíte pouze malé skupinky slov nebo slyšíte jen slabiky nebo samohlásky a souhlásky, které se opakují, ale vždy slouží k přenosu emocionálního náboje. V tomto směru se jedná o skutečné procvičování stylů. Co se týče partitury, Berio používá tři typy zápisu: prvním z nich je notace velmi přesných údajů, jako je luskání prstů, cvakání jazykem nebo velmi rychlá tremola rty nebo poplakávání, radostný nebo nervózní smích či povzdech. Druhý typ zápisu je určen pro zpívající hlas, ale přesné intervaly zde nejsou uvedeny, pouze přibližné výšky tónů. Třetím typem zápisu je melodické psaní s velmi přesně danými intervaly, kdy ale Berio umožňuje zpěvačce vybrat si rozsah, který nejlépe vyhovuje jejímu hlasu. Skladba byla napsána pro Cathy Berberian, což byla skvělá zpěvačka a skladatelka. Pro mě je archetypem současné zpěvačky."

Katalin Károlyi

 

Markus Kutter:

dej mi / pár slov / pro ženu / ke zpěvu / pravdy / která nám dovolí / postavit dům / beze strachu / než přijde noc

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz