Cornelius Cardew: Melody

"Dobrý den, jmenuji se Juho Laitinen a pocházím z Finska. V roce 2001 jsem přijel jako student na první Ostravské dny, jako člen Ostravské bandy se pak do Ostravy vracím pravidelně už patnáct let. Většinou hraji na violoncello, ale v poslední době jsem vystupoval také s elektronikou nebo jako hlasový performer. „The World“ představuje jednu z mnoha krásných iniciativ, které vznikly teď, když nejsme schopni sdílet naši hudbu v rámci jednoho prostoru. Když jsem přemýšlel, čím mohu do této série přispět, zdálo se zvláště užitečné využít tuto příležitost k vytvoření něčeho společného, ​​něčeho, co by prozkoumalo náš smysl pro soudržnost v těchto dobách nedobrovolného odloučení. Jako výchozí skladbu jsem se rozhodl použít „Melody“ Cornelia Cardewa. Jde o sestupnou posloupnost 23 not, široce rozprostřených přes sedm oktáv. Skladba je součástí „Schooltime Compositions“, sbírky experimentálních děl napsaných v roce 1968 mezi impozantním grafickým skóre „Treatise“ a mimořádným hudebně-divadelním dílem „Great Learning“. Posledně jmenované a „Schooltime Compositions“, jak se zdá, mají společné to, jak má hudebník – zde chápaný široce jako někdo, kdo chce dělat hudbu – neustále příležitost vzdělávat se zkoumáním podmínek, které existují při transponování partitury do zvuku. Požádal jsem některé z mých kolegů z Ostravské bandy, aby se ke mně přidali ve tvorbě melodie. V duchu překračování hranic, ať už imaginární, nebo skutečných, jsem také oslovil některé hudebníky z mého vlastního finského souboru. Každého hráče jsem požádal, aby nahrál celou melodii, zahrál si každou notu dostupnou na svých vlastních nástrojích a představil si ostatní. Každá nota měla být udržována po dobu deseti sekund, a to spíš podle vnitřního pulsu, než že by to mělo být odměřeno stopkami. Když jsem přemýšlel o synchronicitě nebo sdíleném čase, doufal jsem, že se navzájem povzbudíme, abychom zůstali pohromadě, zatímco jsme naslouchali a “natahovali se” k druhým v našich myslích. Zadání bylo, aby byly nahrávky provedeny na jakémkoli místě s dostupným vybavením. Nespecifikoval jsem odkaz na ladění, proto došlo k přirozeným změnám v hlasitosti a výškách tónů, které jsem nijak nevyvažoval. Nahrávky jsem rozmístil zleva doprava podle pořadí, v jakém jsem materiály obdržel. Navíc jsem požádal všechny, aby vytvořili videozáznam z místa, kde jsou v tuto chvíli. Nakonec jsem dal zvukové stopy dohromady pro přehrávání s videoklipy podle náhodného schématu. Chtěl bych poděkovat Petru Kotíkovi a kanceláři Ostravského centra nové hudby za iniciativu a příležitost sdílení. Přeji všem zdraví a štěstí."

Juho Laitinen

 

Tento text je překladem komentáře, který zaznívá v tomto videu zveřejněném v rámci online série The World.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz