Zásadní Lang

9. listopadu 2020
19:00 Multifunkční sál DOX+

ZÁSADNÍ LANG

ONO - Ostrava New Orchestra (mezinárodní)
Gareth Davis, basový klarinet (Londýn / Amsterdam)
Marino Formenti, klavír (Milán / Vídeň)
Johannes Kalitzke, dirigent (Frankfurt n. M.)
Petr Kotík, dirigent (New York / Ostrava)

DW 28 "Loops for Davis" (2016)
Monadology XXXVII "Loops for Leoš" (2017, rev. 2020)
Monadology XXXIV "...for Ludvik" (2016) 

Bernhard Lang (1957, Linec) patří mezi nejvýznamnější skladatele současnosti. Jeho dílo lze označit za moderní současné umění, kořeny jeho myšlení jsou skutečně bohaté: inspiračními vlivy jsou pro něj nejen evropská klasická hudba či avantgarda 20. století, ale také jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, elektronická a počítačová hudba. 

Po studiích na Brucknerově konzervatoři v Linci přestěhoval do Štýrského Hradce, kde studoval klasický i jazzový klavír. Po ukončení studia se stal žákem skladatele Andrzeje Dobrowolského, který jej seznámil s technikami nové hudby. Od roku 1998 vyučuje hudební teorii, harmonii a kontrapunkt na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Štýrském Hradci a od roku 2003 zde rovněž působí jako profesor skladby. Jeho hlavním zájmem je od roku 1999 hudební divadlo odvozené z teorie „diference/opakování“. Jak uvedl pro Český rozhlas Petr Bakla: „K rozmanité a hluboce promýšlené práci se zvukovými smyčkami Langa inspirovaly filmy Martina Arnolda, experimentální hráči na gramofony jako Philip Jeck a také Deleuzeův spis Différence et répétition. Zatímco minimalismus si liboval v pozvolných procesech a opakování vyvolávalo spíše meditativní atmosféru, Lang ve svých skladbách pracuje s ostrými střihy a nepravidelností, vzniká nepředvídatelná hudba plná zvratů.“ 

Od roku 2009 působí Bernhard Lang jako lektor na festivalu Ostravské dny; jeho opera Der Reigen se v roce 2014 stala centrem pozornosti festivalu NODO a na OD 2017 měla premiéru část z jeho další série „monádologií“ – Monadology XXXVII „Loops for Leoš“, kterou napsal přímo pro festival a věnoval ji Leoši Janáčkovi. Je držitelem mnoha ocenění, za všechny jmenuje např. Hudební cenu města Vídně (2008) nebo Skladatelskou cenu „Erste Bank“ (2009). Jako rezidenční skladatel působil např. na festivalech Wien Modern a Donaueschingen Musiktage nebo v drážďanské Sächsische Staatskapelle.


O SKLADBÁCH

Kompozice DW28 „Loops for Davis“ je pokračováním skladeb DW23 a DW24 založených na smyčkách, z nichž první tematizovala basklarinet a druhá saxofon. Původcem smyčky se zde stává samotný sampl, a to nikoliv prostřednictvím simulace, transkripce či re-kompozice, nýbrž pomocí sampleru jako svébytného nástroje. Ve skladbě Loops for Davis jsou samply vsazeny do orchestrálního kontextu i do kontextu malé kapely. Orchestr se zde chová jako makrosampler, ohromný stroj generující smyčky; sólový klarinet jej konfrontuje komplikovaně notovanými sólovými vstupy, které se občas rozvinou v improvizované plochy, ale posléze se znovu připojí ke smyčkám. Skladba vznikla ve spolupráci s Garethem Davisem a Experimentálním studiem SWR ve Freiburgu (a Reinholdem Braigem), které zajistilo ozvučovací a prostorovou technologii. "Ve své předchozí práci s Davisem jsem již rozvíjel novou techniku nástrojové hry, kterou nazývám ,Parkerofonie' a je využita i v této kompozici. Dvojznačnost věnování samozřejmě vzývá také Milese Davise. K němu se připojují ,přízraky' Erica Dolphyho a dalších jazzových velikánů, jež lze v hudbě sice rozeznat jen stěží, ale přesto v ní jsou přítomníMiles Davis má ve skladbě poslední slovo, když říká, kolik různých rozhovorů musí dávat: ´Nevím, o čem to tu mluvíte. A je mi to jedno.´“

Monadology XXXVII Loops for Leoš (Monadologie XXXVII – Smyčky pro Leoše, 2017 – 2020) „Během příprav na Ostravské dny 2017 jsme s Petrem Kotíkem probírali možné uvedení některých mých orchestrálních kusů. Zavrhli jsme jeden z roku 2011 a rozhodli se zařadit něco nově napsaného, inspirovaného duchem Ostravy. Nápad se dostavil rychle, na Janáčka už jsem si myslel dlouho. Jako předobraz jsem pro svou orchestrální skladbu zvolil Po zarostlém chodníčku, konkrétně části Naše večery a Dobrou noc. Loops for Leoš jsem napsal ve Vídni během srpna 2017, třetí větu dokončuji právě teď pro koncert v pražském sále DOX+ 9. listopadu 2020.

Monadology XXXIV „... for Ludvik“ (Monadologie XXXIV „…pro Ludvíka“, 2017) jsou třetí adaptací díla Ludwiga van Beethovena v sérii Monadologií. Tato skladba má tři věty, z nichž každá vychází z centrální strukturální jednotky originálu, a tyto „počáteční buňky“ dále kombinuje a rozvíjí. Stejně jako v ostatních kompozicích z této série jsem nepoužil žádné algoritmy, ale spíše jsem zavedl výsledky předchozího počítačového zpracování volně do smyčkových a dělících procesů. Zdrojem materiálu mi byl Beethovenův třetí klavírní koncert C moll, jehož původní tvar a rozvržení byly při přepisu do značné míry zachovány. Co se harmonického zpracování týče, využil jsem tónových rozdílů již dříve vysvětlených ve skladbě ParZeFool a vytvořil jsem z Beethovenova čtyřhlasého zápisu mikrotonální dvanáctihlas, který na původních harmoniích leží jako takový závoj. Aby bylo snazší si tyto harmonie uvědomit, v orchestru je umístěn ještě jeden klavír, který je naladěný o čtvrttón níž. Do bicí sekce je navíc přidána bicí souprava. Tato skladba, stejně jako všechny ostatní Monadologie, pracuje s buněčnými monadickými zdrojovými materiály, které jsou přeměněny na chaotické systémy. Výsledkem je hyper-virtuózní hodinový strojek, inspirovaný video projekty Raffaela Montaneze Ortize.


O ÚČINKUJÍCÍCH

ONO / Ostrava New Orchestra je mezinárodní symfonický orchestr pro novou hudbu, který vznikl pro potřeby festivalu Ostravské dny coby naléhavá nutnost existence symfonického orchestru, který se v Čechách bude věnovat intepretaci soudobé hudby a bude mít z toho radost. Tvoří jej 85 hráčů ve věku od 20 do 35 let z Evropy a USA. S myšlenkou ohledně založení takového orchestru se ztotožnilo festivalové publikum i oborná veřejnost po Ostravských dnech 2015. Ambicí je pracovat s vysoce profesionálním symfonickým orchestrem, s energií a zvukem, který chce dostát požadavkům soudobé hudby všech žánrů. Členové orchestru jsou vybíráni z předních evropských konzervatoří a univerzit: Praha, Krakow, Budapešť, Bratislava, Oslo, Huddersfield, Berlín, Cork, Haag, Lugano, Madrid, Boston a další. Debut ONO se uskutečnil na Ostravských dnech 2017 s programem skladeb Iannise Xenakise, Philla Niblocka, Salvatora Sciarrina nebo Mortona Feldmana či Olgy Neuwirth. Orchestr úspěšně pokračoval na Ostravských dnech 2019 a pražský debut měl v listopadu 2019 na koncertě v DOX plus Zásadní Xenakis. ONO vedli dirigenti jako Bruno Ferrandis, Johannes Kalitzke, Petr Kotík nebo Owen Underhill.

Gareth Davis hraje na basklarinet. Jeho široký a obecně neukotvený hudební vkus mu umožňuje podílet se na nahrávkách, projektech a vystoupeních, které zahrnují současnou klasickou hudbu, volnou improvizaci, orchestrální hudbu, ale i rock, noise či elektroniku. Spolupracoval se skladateli jako Peter Ablinger, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa či právě Bernhard Lang a premiéroval jejich skladby. Vystupoval s rozličnými soubory a interprety (JACK Quartet, Neue Vocalsolisten Stuttgart), improvizátory (Elliott Sharp, Frances-Marie Uitti) nebo elektronickými umělci (Merzbow, Robin Rimbaud). Podílel se také na vzniku multimediálních děl tvůrců jako Christian Marclay či Peter Greenaway.

Marino Formenti je považován za jednoho z nejzajímavějších hudebníků své generace a Los Angeles Times jej označili za Glenna Goulda 21. století. Jeho oddanost novému a nečekanému jej neustále přivádí k novým koncertním zážitkům a novátorským projektům. Jeho hra zahrnuje interpretaci současných skladeb, improvizaci a individuální reflexi klasických děl. Objevuje se na mezinárodních festivalech (Salzburg, Luverne, Edinburg) stejně jako ve velkých sálech v New Yorku, Berlíně, Los Angeles nebo Tokyu. 

Johannes Kalitzke (1959, Kolín nad Rýnem) – německý dirigent a skladatel orchestrálních, komorních, chorálních a vokálních děl, která se hrají po celé Evropě. Studoval v letech 1974–76 církevní hudbu v Kolíně nad Rýnem a pak skladbu u Yorka Höllera, dirigování u Wolfganga von der Nahmera a klavír u Aloyse Kontarského na Musikhochschule Köln (1978–81). V letech 1982–83 studoval v pařížském IRCAMu na stipendium Studienstiftung des Deutschen Volkes a také soukromě skladbu u Vinko Globokara. Zároveň studoval elektronickou hudbu na Musikhochschule Köln u Ulricha Humperta. Mezi jeho ocenění patří Bernd-Alois-Zimmermann-Preis města Kolína (1996) a stipendijní pobyt ve Villa Massimo v Římě (2003). Jako dirigent působí od roku 1984, v roce 1991 pak spoluzakládal Ensemble MusikFabrik. Pravidelně diriguje jak význačné orchestry (BBC Symphony Orchestra, Mnichovská filharmonie, NDR Symphony Orchestra), tak prvotřídní ansámbly pro soudobou hudbu (Klangforum Wien, Collegium Novum Zürich, Ensemble Modern). S Ostravským centrem nové hudby spolupracuje pravidelně už mnoho let.

Petr Kotík (1942, Praha) je nezávislým skladatelem a hudebníkem. Jeho aktivity byly vždy vedeny úsilím vyrovnat se s otázkami hudby dneška a reagovat na kontext a směr, kterým se ubírá umění dnes. Je znám jako zakladatel a iniciátor ansámblů (např. Musica viva Pragensis, QUaX Ensemble, S.E.M. Ensemble, Ostravská banda, ONO) a řady projektů (např. Festival hudby výjimečných délek, Ostravské dny, NODO / Dny nové opery Ostrava, Beyond Cage Festival). Je autorem symfonického, komorního i operního díla, působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby. V roce 2017 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.


 

Bernhard Lang: DW 28 "Loops for Davis"
Gareth L. Davis (basklarinet), Johannes Kalitzke (dirigent)
ONO / Ostrava New Orchestra
Ostravské dny 2017 //

 

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2020 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz