Essential Changes

Essential Changes

 

Zásadní proměny hudebního projevu živě z DOX+

7. června 2021, 19:30
Multifunkční sál DOX+, Praha

PROGRAM KE STAŽENÍ

Program /
Yoshi Wada: Lip Vibrators (1973)
La Monte Young: Composition 1960 #7 (1960)
John Cage: Concert for Piano and Orchestra (1957–58)
Petr Kotík: The Plains at Gordium (2004)
Benjamin Patterson: Paper Piece (1960)

Účinkují /
Ivo Kahánek, klavír
Irena Troupová, soprán
Ostravská banda a hosté
Petr Kotík, dirigent


Chci jít po dlouhé době na koncert*! ↓

KOUPIT VSTUPENKU 

Nemůžu se zúčastnit naživo, ale chci koncert vidět ↓

LIVE STREAM
YouTube / Facebook / Instagram 


O PROGRAMU

Když řekl Arnold Schönberg svému žákovi Johnu Cageovi, že jeho problém s tradičním pojetím kompozice mu bude stát v cestě jako zeď, John mu odpověděl: „Dobře, pak budu tedy do té zdi celý život bušit hlavou.“ To se stalo roku 1934 a Cageovi bylo 22 let.

Hudební kompozice byla počátkem 20. století poznamenána úsilím oprostit se od principů pozdního romantismu 19. století. Nebylo to lehké ani pro skladatele, ani pro publikum – duch romantické éry byl tehdy brán bez pochyb jako podstata samotného hudebního projevu. Dnes nám připadá většina této “moderní“ hudby jako překroucený Brahms.

Konečný „odchod“ od romantismu nastal až v polovině minulého století, v kompozicích Johna Cage, La Monte Younga a dalších. Nemají již nic společného s myšlením a formou tvorby předcházejících dvou století. Jejich hudba, a ta, co následovala, je založená spíše na principech předromantické doby. 

Zatímco John Cage svým konceptem ticha a zvukovými gesty udělal čáru za vším, co bylo před ním, La Monte Young učinil další krok vpřed. Vrátil se ke koncentraci na tónově-akustický zážitek, zredukovaný pouze na prvky naprosto potřebné. Počátkem šedesátých let ovlivnil La Monte prakticky celou scénu, včetně Cage a jeho následovníků. Obecně je považován za iniciátora a zakladatele minimalismu.

Ve stejné době, koncem padesátých let, vzniklo hnutí mladých umělců, kteří demonstrativním způsobem také odmítli romantický koncept hudby a performance (v té době obecně považovaný za normu). Jejich úsilí se projevilo v celé šíři umělecké tvorby (hudba, divadlo/happening, výtvarné umění, poezie atd.) a vyústilo v roce 1962 v hnutí, které nazvali FLUXUS. Mimochodem, jedním ze základních impulsů pro jeho vznik byly přednášky „Avantgardní hudba“ Johna Cage z let 1958–59 v newyorské The New School. Poprvé se tam setkali hlavní aktéři tohoto hnutí, např. Allan Kaprow, Al Hansen, George Grecht, Dick Higgins a další. Benjamin Patterson a Yoshi Wada jsou dva významní představitelé FLUXUSU. Patterson byl spolu s Georgem Maciunasem a Namem Junem Paikem v roce 1962 jedním z organizátorů festivalu ve Wiesbadenu, kterým byl FLUXUS oficiálně zahájen. (Kotíkův pražský soubor QUaX Ensemble provozoval díla Bena Pattersona a La Monte Younga v Československu už v polovině šedesátých let. Benjamin Patterson byl také roku 2009 jedním z hlavních lektorů a rezidenčních skladatelů Institutu a Festivalu Ostravské dny.) 

 

O ÚČINKUJÍCÍCH

Ivo Kahánek, rodák z Moravskoslezského kraje, světoznámý klavírista ukotvený v klasicko-romantickém repertoáru, objevuje svět avantgardní hudby díky koncertům spojeným mj. s Ostravským centrem nové hudby. Večer, na kterém vystoupí v Klavírním koncertě Johna Cage, bude jeho druhým uměleckým setkáním s Petrem Kotíkem. Vloni v prosinci uvedl Ivo Kahánek v programu Promeškaná příležitost PKF – Prague Philharmonia dvě stěžejní klavírní sóla: WU Rudolfa Komorouse (2003) a Spontano (1964) Petra Kotíka. Do přímého, aktivního kontaktu s avantgardní hudbou, vstoupil tenkrát poprvé. „Chci se v tomto repertoáru vzdělat, poznat soudobý koncept hudby, být otevřený a zjistit, co to se mnou udělá,“ řekl při té příležitosti Ivo Kahánek.

Irena Troupová se před několika lety na pilotním koncertě Music in Dialog – Claudio Monteverdi und Luciano Berio v berlínské Staatsoper definitivně přesvědčila, jak ji přitahuje hudba dneška. Od té doby, vedle pokračujících koncertů tzv. staré hudby, spolupracuje intenzivně se skladateli, jako je například Marek Kopelent, Ondřej Štochl, Jan Dušek, s ansámbly jako BCO, Prague Modern, Orchestr Berg a dalšími. K jejímu repertoáru tak patří vedle virtuózních skladeb baroka i neméně virtuózní díla skladatelů, jako jsou György Ligeti, Jonathan Harvey, Michael van der Aa a další.

Petr Kotík je nezávislým skladatelem a hudebníkem. Jeho aktivity byly vždy vedeny úsilím vyrovnat se s otázkami hudby dneška a reagovat na kontext a směr, kterým se ubírá umění dnes. Je znám jako zakladatel a iniciátor ansámblů (např. Musica viva Pragensis, QUaX Ensemble, S.E.M. Ensemble, Ostravská banda, ONO) a řady projektů (např. Festival hudby výjimečných délek, Ostravské dny, NODO / Dny nové opery Ostrava, Beyond Cage Festival). Je autorem symfonického, komorního i operního díla, působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby. V roce 2017 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.


*INFORMACE K PODMÍNKÁM ÚČASTI NA KONCERTĚ

Na koncert bude dle současných epidemiologických opatření omezený počet vstupenek. Při příchodu na koncert se prosím prokažte splněním jedné z následujících  podmínek:

· doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
· doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
· doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
· aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní,
· doložit potvrzení od zaměstnavatele o absolvování samotestu s negativním výsledkem, a to maximálně 72 hodin před konáním akce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 


Za finanční podporu děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy a Veronice a Liboru Winklerovým.

 

 

           


 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz