Kristýna Konczyna

Manažerka kanceláře
V období studia na Komenského univerzitě v Bratislavě (obor Žurnalistika) pracovala v ASPEKTu (feministický vzdělávací a publikační projekt), kde byla zodpovědná za knihovnu a produkci.
Od léta 2005 pracuje v Ostravském centru nové hudby jako koordinátorka a manažerka kanceláře. V roce 2010 dostudovala magisterské kombinované studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (obor Marketingové komunikace). P
říležitostně překládá slovenskou beletrii do českého jazyka (např. Pavel Vilikovský, Balla nebo Peter Pišťánek). Pravidelně spolupracuje s organizací Člověk v tísni na projektu Jeden svět na školách a od roku 2013 je hlavní koordinátorkou festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Ostravě.

 

zpět