David Bazika

BazikaDavid Bazika (1974) studoval na Fakultě architektury ČVUT a na DAMU – na katedře scénografie. Svou činnost dělí mezi práce pro televizi, film, architekturu, scénické expozice a především divadelní scény. Spolupracoval přibližně na padesáti inscenacích, na velkých i malých jevištích v Praze, Ostravě, Brně, Olomouci, Plzni a dalších scénách. Nejčastěji spolupracuje s režiséry Radovanem Lipusem, Jurajem Deákem, Štěpánem Páclem, Václavem Klemensem, Jiřím Nekvasilem (opery Armida A. Dvořáka a Werther J. Masseneta), Januszem Klimszou, Michalem Langem, Davidem Drábkem a dalšími. Od sezóny 2009/2010 je scénografem a šéfem výpravy Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a pedagogem DAMU v Praze. Podílel se na realizaci všech tří bienále NODO (2012, 2014, 2016) – Dny nové opery Ostrava.

zpět