Master-Pieces

Master-Pieces (Almost a Lecture) / Mistrovská díla (Téměř přednáška) je můj první pokus o napsání opery. O kompozici opery uvažuji od konce 70. let. Nebyla to aktuální starost (jak je vidět), ale přesto jsem o tom přemýšlel a hledal cestu “jak na to.” Nikdy mě nepřitahoval koncept opery jako zpívané divadlo, to považuji za nesmysl. Není důvodu, proč by mělo být drama na jevišti zpívané.

Co a k čemu tedy opera je? Co je podstatou našeho zájmu o operu a co udržuje její životnost? Je těžké najít s jistotou vysvětlení na otázku, proč se k opeře vracíme. Na jednu stranu je opera jako taková nesmysl, na druhou stranu nás silně fascinuje a přitahuje.

Petr Kotík

zpět