NODO 2018

Sen o opeře?

Alois Hába, John Cage, Rudolf Komorous, Julius Eastman, Salvatore Sciarrino, Chaya Czernowin a Daniel Lo – skladatelé od nejstaršího po nejmladšího, jejichž díla Vám představíme na letošním bienále NODO (24. – 28. června 2018). Aloisi Hábovi by letos bylo 125 let, Danielovi Lo bude 32 let. Všech sedm napsalo nebo píše osobitou hudbu ve spojení se současností, avantgardou a experimentem. Jak už jste si u všech našich projektů zvykli, interpretačně se i na tomto festivalu představí mezinárodní skupina hudebníků. Sólově v operách uslyšíme pěvce z Paříže, Varšavy až po Vancouver. Operním orchestrem bude opět Ostravská banda a nově symfonický orchestr ONO / Ostrava New Orchestra. Oslovili jsme hlavně české inscenační tandemy: Jiří Nekvasil a David Bazika (Národní divadlo moravskoslezské), Jan Horák a Michal Pěchouček (Studio Hrdinů), Miřenka Čechová a Petr Boháč (Spitfire Company). Sciarrinovu operu „přivezeme“ ve spolupráci s Varšavskou komorní operou a festivalem Varšavský podzim. V závěru festivalu koncertně provedeme operu Chayi Czernowin, kterou německý časopis Opernwelt označil jako nejlepší operní novinku roku 2017. NODO potrvá v operních domech i industriálních prostorách pět dní a uvede celkem sedm představení. Výjimečností festivalu je, že prezentuje díla v české nebo světové premiéře a jsou v Ostravě nastudována a inscenována několik dní před svým – u nás jediným – provedením. Unikátním spojením Ostravského centra nové hudby a Národního divadla moravskoslezského můžete být letos počtvrté svědky toho, jakou reálnou podobu získají sny o nové opeře, jak s naší současností může rezonovat hudební divadlo 20. a zejména 21. století.

Proč se zabývat neuvedeným dílem Aloise Háby? Jeho křesťansko-sociálně antroposofickou operu Přijď království Tvé (1938–1942) nikdy nikdo neslyšel. Nastal čas se s ní konfrontovat. Původně se měla jeho třetí opera jmenovat Nezaměstnaní a idea na její libreto byla předurčena už v této poznámce: „Kristus se musel schovat do ušmouraných proletářů, aby zvítězil. Církve ho uložily do hrobu.“ Opera pro 26 pěveckých sól, smíšený sbor a orchestr je šestinotónová (!), i to vedle nejasného libreta odsoudilo provedení opery do říše snů. Během války se uchýlil do soukromí a prožíval svůj „sen o opeře“ a „osvobozené hudbě“. Byl přesvědčen, že rok 1942 rozhodne. Pevně doufáme, že rozhodne rok 2018.  Světovou premiéru opery uvádíme 25. června jako příspěvek k oslavám stých narozenin naší republiky.

Festival zahájí 24. června vokální skladba pro čtyři hlasy afroamerického skladatele, radikální osobnosti ve všech ohledech. Je jím ve světě teď znovuobjevený, dříve outsider, nyní géniem nazývaný Julius Eastman. Ve 49 letech zemřel jako bezdomovec. Ani ne dvacetiminutová skladba Macle, kterou uvede NODO výjimečně coby neoperní dílo, byla napsána pro evropské turné S.E.M. Ensemble, do kterého Julia Eastmana pozval při jeho založení v Buffalu Petr Kotík, na přelomu roku 1971/72. Na festivalovou „předehru“ naváže ještě ten večer skladatel Daniel Lo z Hong Kongu. K napsání opery byl vyzván jako jeden z nejpozoruhodnějších rezidentů loňského Institutu Ostravských dnů. Pro libreto své komorní opery s názvem A Woman Such as Myself (Žena jako já) použil krátkou povídku nejznámější čínské spisovatelky 21. století Xixi o dívce, která vykonává zvláštní řemeslo: líčí mrtvoly.

Salvatore Sciarrino je pro NODO vždy sázkou na jistotu, vždy se k tomuto obdivuhodnému italskému skladateli vracíme, vždy nás ohromí. Tentokrát představíme polskou inscenaci jeho Luci mie traditrici (Zřítelnice mé zrádné) režisérky Piy Partum (26. června). Hluboce moderní opera usazená v dávné minulosti, v příběhu slavného renesančního skladatele, benátského prince Carla Gesualda, který za nevěru své manželky přichází s trestem nejvyšším. 

V roce 2012, kdy se NODO konalo poprvé, jsme festival zahájili Europerou 5 Johna Cage. K osobnosti, která ovlivnila myšlení mnoha generací, se vracíme uvedením jeho hudebního divadla Song Books z roku 1970 (27. června). Skládá se ze sólových kompozic číslovaných 3–92, které jsou buď zpívané, nebo hrané (divadlo) a ty jsou buď akustické, nebo dále zvukově (elektronicky) zpracované. V rámci NODO se bude jednat o hodinu a půl trvající realizaci pro deset sólistů, zpěváků a instrumentalistů.

Také Rudolf Komorous je v Ostravě díky NODO už hodně známý, přestože žije v souvislosti s českým prostředím desítky let v izolaci. Za svůj druhý domov si po své emigraci v roce 1969 vybral Kanadu. V Praze 50. a 60. let ho zájem o českou avantgardu přivedl do úzkého okruhu malířů, sochařů a spisovatelů, známého jako „Šmidrové”, ovlivněného dadaismem a surrealismem. Na opeře Němý kanár, kterou uvedeme 27. června, pracuje ve Victorii, blízko Vancouveru a tvrdí, že tato nová opera pro NODO bude rozloučením s jeho více než šedesátiletou tvorbou. Kéž zůstane jen u slov.

Opera Chayi Czernowin Infinite now (Nekonečné teď) kterou představíme v koncertní verzi na úplný závěr festivalu (28. června), byla uvedena poprvé ve Vlámské opeře, následovalo Mannheimské národní divadlo a poté koncertní provedení v Pařížské filharmonii. Z Paříže za velké podpory skladatelky zamíří letos v červnu do Ostravy. Předpokládá velkou baterii zpěváků, herců, sólových hráčů a elektroniky, včetně velkého symfonického orchestru ONO, který povede švýcarský dirigent Titus Engel.

Milí příznivci NODO, těšíme se na Vás!

Renáta Spisarová
výkonná ředitelka Ostravského centra nové hudby