Přijď království Tvé

25.6.2018, 18:30, Divadlo Jiřího Myrona

Koupit vstupenky >>>

Šestinotónová opera o třech jednáních a sedmi obrazech pro 26 pěveckých sól, smíšený sbor a orchestr, podtitul Nezaměstnaní (op. 50), 1937–1942

Hudba: Alois Hába
Libreto: Alois Hába, upravil Ferdinand Pujman

Dirigent: Bruno Ferrandis
Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: David Bazika

Účinkují:
Michaela Šrůmová, soprán
Kamila Mazalová, mezzosoprán
Marek Olbrzymek, tenor
Michael Robotka, tenor
Vojtěch Šembera, baryton
Josef Škarka, baryton
David Nykl, bas
Canticum Ostrava, Jurij Galatenko (sbormistr)
Ostravská banda
ONO / Ostrava New Orchestra

Světová premiéra, 100 min

V češtině s anglickými titulky


Alois Hába (1893–1973) představuje v dějinách české i světové hudby ojedinělý zjev jako tvůrce a propagátor kompozičního systému, vycházejícího z předpokladu využití celého tónového spektra a neomezené volby intervalových kombinací. Jeho „hudba svobody“, jeho atematická skladba v harmonicko-polyfonním systému poskytla podněty české i světové hudbě, a to přesto, že jeho teorie čtvrttónové, šestinotónové a dvanáctitónové hudby znamenala utopii, kterou vývoj elektronické hudby a dalších moderních technologií generování zvuku a jejich uplatnění v hudbě překročil. Hábova cílevědomost, neústupnost, tvůrčí odvaha a široké mezinárodní kontakty znamenaly pro meziválečnou československou kulturu obrovský a mnohostranný potenciál a z jeho impulzů těžily další tvůrčí generace.

S vědomím významu, jaký měla ve vývoji české kultury a národního vědomí hudebně-dramatická tvorba, hledal Hába také cestu pro moderní operu. Čtvrttónová opera Matka na vlastní libreto s námětem z rodného kraje a autobiografickými motivy měla světovou premiéru roku 1931 v Mnichově (česká premiéra 1947) a roku 1964 vzbudilo její nastudování pražským Národním divadlem mimořádný ohlas na mezinárodním festivalu Maggio musicale ve Florencii. Téma druhé opery, půltónové Nové země (1935/36) podle povídky Fjodora Gladkova (libreto Ferdinand Pujman), je dokumentem sociálního a politického myšlení meziválečné avantgardy, stojící v opozici vůči hrozícímu nacionálnímu socialismu. Příprava inscenace Národního divadla byla tehdy z obav z politických provokací zastavena a opera zazněla dosud pouze jedinkrát polokoncertně v prosinci 2014 v Národním divadle Praha, s velmi pozitivními ohlasy.

Libreto třetí opery Přijď království Tvé je společným dílem skladatele a Ferdinanda Pujmana, opera je komponována v šestinotónovém systému. Na rozdíl od čtvrttónové Matky, jejíž partitura vyžaduje speciální čtvrttónové nástroje, obsahuje instrumentář opery Přijď království Tvé pouze šestinotónové harmonium, které dnes lze nahradit keyboardem. Hába považoval tuto operu za svůj tvůrčí vrchol, k jejímu uvedení však nedošlo a autor se o ně později ani nesnažil. Operu dokončil roku 1942, kdy bylo pomyšlení na její provedení vyloučeno a po druhé světové válce se stal překážkou námět ovlivněný antroposofickým učením Rudolfa Steinera, v němž ideologie socialistického realismu spatřovala nebezpečnou ezoteriku. Myšlenkovým vyzněním přitom Hábova opera koresponduje s dalšími jevištními díly vzniklými u nás v téže době, s operami Otakara Ostrčila Honzovo království, Josefa Bohuslava Foerstera Bloud, Rudolfa Karla Smrt kmotřička, i s dílem skladatele německého jazyka a Hábova žáka a přítele Viktora Ullmanna Pád Antikrista, k jejímuž uvedení došlo až roku 2014 v Olomouci. Základní myšlenkou všech těchto oper je sociální spravedlnost, svobodné myšlení a protiválečný postoj. Provedení opery Přijď království Tvé Aloise Háby znamená oživení dokumentu výrazné, progresivní etapy vývoje české hudby.

Vlasta Reittererová

zpět