Nauka o afázii

29.8.2020, 18:30, BrickHouse (Důl Hlubina)

Hudebně-divadelní inscenace, 20192020

Kompozice a hudební vedení: Michal Rataj
Text a režie: Katharina Schmitt
Dramaturgie: Viktorie Knotková
Scéna: Pavel Svoboda
Světelný design: Zuzana Režná
Kostýmy: Patricia Talacko
Zvuk: Matěj Šenkyřík

Účinkují:
Katalin Károlyi, mezzosoprán
Ivana Uhlířová, herečka
Tiburtina Ensemble
Andrej Gál, violoncello

Světová premiéra, 45 min


Hudebně-zvuková kompozice Michala Rataje s texty Kathariny Schmitt je zaměřena na prostorové a performativní aspekty současného hudebního divadla. Nauka o afázii představuje hudebně-divadelní inscenaci pro mezzosoprán, violoncello, ženské vokální kvarteto, živou elektroniku a jednu herečku. Ve své knize Dětská řeč a afázie (1918) popisuje Emil Fröschels, rakouský lingvista a zakladatel logopedie, vztah mezi vývojem jazykových schopností u dětí, poruchami řeči a psychologií. Kromě dalších témat se zaměřuje zejména na výzkum výpadků řeči neboli afázii. Inspirováni Fröschelsovou knihou jednou scenou z filmu Persona Ingmara Bergmana, v níž herečka ztrácí hlas, zkoumají libretistka a režisérka Katharina Schmitt a skladatel Michal Rataj jazyk, řeč a hlas. Otázka „Kdo mluví?“ je pro ně přitom stejně důležitá jako otázka „Kdo nemluví?“, respektive „Kdo není slyšet“. Inscenace se zabývá výzkumem hlasu jako základního prvku identity. Dramaturgický rámec tvoří dramatická situace mezi němou/ne-mluvící a mluvící postavou, která vyústí v širokou paletu různých hlasových projevů od zpěvu, Sprechgesangu, šepotu, mluvení až po řev. Stavy mezi mluvením a ne-mluvením jsou ukazovány v jejich vazbách na psychologii postav a prostorový zvuk celé inscenace se stává jejich zrcadlem.


Michal Rataj (1975) studoval hudební vědu a skladbu České republice (FF UK, HAMU), Německu (HU Berlin, UdK), Velké Británii (RHUL) a ve Spojených státech amerických (CNMAT, UC Berkeley). Tvoří převážně elektroakustickou a instrumentální hudbu, od roku 2008 vystupuje sólově s autorskými zvukovými performance v Evropě a USA. Zabývá se kompozičními aspekty prostorového zvuku a pokouší se zvukem malovat obrazy. V roce 2002 se podílel na vzniku rozhlasového pořadu Radioateliér Českého rozhlasu Vltava a založil internetový portál rAdioCUSTICA zaměřený na mapování současné domácí scény akustických umění. Od roku 2014 spolupracuje externě s Českým rozhlasem. Vyučuje skladbu na HAMU a NYU Prague, zúčastnil se řady evropských festivalů (např. MetaMorf Trondheim, LAB30 Augsburg či V:NM Graz). Je rovněž autorem hudby a zvukového designu k desítkám rozhlasových her a vytvořil filmovou hudbu k mnoha filmů – spolupracoval s Otakarem Koskem, Radimem Procházkou, Lucií Královou, Martinem Řezníčkem, Hanou Železnou, Kamilou Zlatuškovou, v oblasti hrané tvorby pak především s Robertem Sedláčkem. 

Katharina Schmitt (1979, Brémy), dramatička a režisérka, studovala činoherní režii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Jako režisérka a dramatička pracovala v řadě divadel, např. v Pražském komorní divadle, Národním divadle (Praha), Thalia Theater (Hamburk), Schauspiel Leipzig, Schauspiel Stuttgart, Watermill Center (New York) nebo Residenztheater (Mnichov). Soustavně pracuje ve Studiu Hrdinů (Praha), kde režírovala inscenace Černá zrcadla podle Arna Schmidta, Ne Já Samuela Becketta, Krev Wälsungů podle Thomase Manna, O slavnosti a hostech podle filmu Jana Němce a Ester Krumbachové a Zprávu pro Akademii podle Franze Kafky. Ve své režijní tvorbě se zabývá formami mezi výtvarným uměním a divadlem. Pravidelně působí jako režisérka a libretistka v oblasti hudebního divadla, opery a rozhlasu. V roce 2016 režírovala opery Aventures & Nouvelles Aventures Györge Ligetiho v rámci zahájení festivalu NODO. V roce 2017 režírovala v Národním divadle operu Jiřího Kadeřábka Žádný člověk. V roce 2018 připravila jako režisérka a libretistka premiéru opery Ondřeje Adámka Alles klappt pro Mnichovské bienále.


Inscenaci podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2020 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz