Approximate

28.6.2022, 19:00–22:00, Divadlo Antonína Dvořáka

• KOUPIT VSTUPENKU •

Approximate
Experimentální scénická opera, 2022

Hudba, režijní spolupráce: Lucie Páchová
Scénografie, kostýmy: Jana Nunčič
Sound-design, režijní spolupráce: Theresa Schrezenmeir
Light design, režijní spolupráce: Jan Neugebauer
Vizuální spolupráce: Klaas Boelen

Účinkují:
Lucie Páchová (hlas, objekty)
Jana Vondrů (hlas, objekty)
Anežka Nováková (bicí nástroje, hlas)
Kristýna Švihálková (bicí nástroje, hlas)

Světová premiéra, 35'

V českém originále


Přiblížit se, vzdálit se. V prostoru, zvuku, světle, významu. Přiblížit se na hranu smyslového počitku, vzdálit se prahu rozumového vnímání. Na kolik je pro nás blízké či intimní slyšet lidský hlas, jak moc se nám může přiblížit a lze jej vnímat jako objekt? Lidský hlas odtržený od zdroje, zbavený těla, zhmotněný ve zvuku, světle, v objektu, v bubnu, v reproduktoru či v rádiu, jež mu propůjčují jiný tvar. Komorní opera Approximate si pohrává s návyky vnímání a smyslové percepce. Hlas tu vstupuje do přesně rytmizovaného dialogu nejen s nástroji, ale stejně tak se světlem, pohybem, projekcí, objekty či s prostorem. Kolektivní proces tvorby spojí výrazné inscenátory a hudebnice z Česka, Slovinska a Německa.

Lucie Páchová se během studia oboru multimediální kompozice na Hudební fakultě JAMU věnovala tvorbě audiovizuálních projektů na pomezí divadla, filmu a zvukové instalace ( inscenace Z alb,  ZeZásuvek, experimentální opera Orisstrea). Na téže instituci nyní dokončuje doktorská studia kompozice, v rámci nichž se zaměřuje na téma živě řízené improvizace.  V roce 2011 založila kvintet Talaqpo, se kterým interpretuje své vlastní skladby inspirované pobyty v Asii a v Africe.  Skládá také pro jazzové orchestry (Concept Art Orchestra, JazzDock Orchestra) či pro komorní uskupení (Arará, Love_me, Dunami ens., Paliome, Jungle Debris), ve kterých sama často figuruje jako vokalistka. Spolupracuje s divadlem Continuo, Pražským improvizačním orchestrem, souborem Stratocluster, dále například s Ivanem Palackým, Petrem Grahamem, Davidem Danelem, Gaspardem Beckem či s Eliou Moretti. Během sound-art rezidencí v A4 v Bratislavě a v Nové synagoze v Žilině vytvořila zvukové instalace Imaginary garden a Voisphere, ve kterých se zabývala fyzickou zkušeností zvuku, hlasu a prostoru. Absolvovala také tvůrčí hudební rezidence v USA (OneBeat), Bulharsku či Polsku. Mezi její poslední počiny patří mimo jiné vokální skladba Voissage pro Radioateliér Českého rozhlasu. Věnuje se také edukativní a organizační činnosti, kdy se zaměřuje na různé přístupy k hlasu a rozvíjení kolektivní improvizace.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz