Ostravská banda opět v České republice

Publikováno: 15.2.2012

CAGE+
Koncerty Ostravské bandy u příležitosti 100. výročí narození Johna Cage!
Ostravská banda vystoupí na dvou koncertech v Brně v rámci festivalu Expozice nové hudby a následně na koncertech v Ostravě a Opavě.

v Brně v sobotu a neděli 10. a 11. března od 19:00 a 17:00 v Besedním domě
v Ostravě v pondělí 12.března od 19 hodin v Divadle loutek Ostrava
v Opavě v úterý 13. března od 19 hodin v kostele sv. Václava


Učinkují:
Ostravská banda
s členy S.E.M. Ensemble, New York
Barbora Sojková, soprán (Praha)
Joseph Kubera, klavír (New York)
Petr Kotík, dirigent (Ostrava/New York)

PROGRAM:
10. března 2012, 19:00 Besední dům, Brno / Koncert v rámci festivalu Expozice nové hudby
John Cage: Koncert pro klavír a orchestr / Aria / Fontana Mix (simultánní provedení)

11. března 2012, 17:00 Besední dům, Brno / Koncert v rámci festivalu Expozice nové hudby
Christian Wolff: Trio for Robert Ashley
Petr Kotík: String Quartet No. 1 - Erinnerungen an Jan
Christian Wolff: Violin Duo for Petr
Morton Feldman: Why Patterns?


12. března 2012, 19:00 Divadlo loutek, Ostrava
John Cage: Koncert pro klavír a orchestr / Aria / Fontana Mix (simultánní provedení)
Petr Kotík: String Quartet No. 1 - Erinnerungen an Jan
Christian Wolff: Trio for Robert Ashley
Alex Mincek: For Petr
Morton Feldman: Why Patterns?

Vstupné: 50,- Kč


13. března 2012
19:00 Kostel sv. Václava, Opava

Christian Wolff: Trio for Robert Ashley
John Cage: Koncert pro orchestr / Aria (simultánní provedení)
Petr Kotík: String Quartet No. 1 - Erinnerungen an Jan

K PROGRAMU:
John Cage
je jedním z nejvýznamnějších skladatelů 20. století (1912 - 1992), který zásadním způsobem ovlivnil evropskou a americkou hudbu. Měl také velký vliv na výtvarné umění, literaturu a filosofii. Za svého života vydal nespočet knih jako autor a ve stejné míře se podílel na publikacích, které byly napsány s ním a o něm. Tyto knihy byly přeloženy do všech jazyků včetně češtiny. Petr Kotík úzce spolupracoval s J. Cagem od roku 1964 do skladatelovy smrti v roce 1992. Interpretace Cageovy hudby pod řízením Petra Kotíka je považována za autentickou.

Komorní orchestr Ostravská banda byl založen Petrem Kotíkem v roce 2005 jako rezidenční komorní orchestr festivalu Ostravské dny. Členy orchestru jsou mladí instrumentalisté z Evropy a USA, kteří se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. Kromě festivalu Ostravské dny vystoupila Ostravská banda také na Pařížské konzervatoři, na festivalech Pražské jaro a Janáčkův máj, v Akademii der Künste v Berlíně, Centre Vredenburg v Utrechtu, Madridu a New Yorku - v Lincoln Center v Alice Tully Hall a Carnegie Hall.

Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík (1942, Praha) vystudoval v Evropě a žije od roku 1969 v USA, kde v roce 1970 založil S.E.M. Ensemble, který rozšířil v roce 1992 na orchestr s názvem The Orchestra of the S.E.M. Ensemble. Mezi nejznámější skladby Petra Kotíka patří Many Many Women (1976-78) na text Gertrudy Steinové, Explorations in the Geometry of Thinking (1978-81) na texty R. Buckminster Fullera a Smyčcový kvartet č. 1, Erinnerungen an Jan (2007), ale též orchestrální skladby z poslední doby: Hudba ve dvou větách [1. Fragment a 2. Asymmetric Landing] (1998-2002) a Variace pro 3 Orchestry (2005). Kotík obdržel kompoziční granty od National Endowment for the Arts (Washington, DC) a Foundation for Contemporary Arts (New York), v roce 2004 DAAD, Berlín. Roku 2000 založil Kotík Ostravské centrum nové hudby a rok na to se stal uměleckým ředitelem bienále Ostravské dny. V roce 2005 založil Kotík Ostravskou bandu. Od r. 2008 dělí Kotík svojí rezidenci mezi New Yorkem a Ostravou.

Klavírista Joseph Kubera (1949) patří mezi kmenové členy S.E.M. Ensemble. Během posledních třech desetiletí se zařadil mezi hlavní interprety soudobé hudby. Jako sólista vystupoval na Varšavské jeseni, na berlínských Inventionen a na Pražském jaru. Úzce spolupracoval s Johnem Cagem, Mortonem Feldmanem, La Monte Youngem, Robertem Ashleym a dalšími. Mnozí skladatelé pro něj psali – například Michael Byron, Anthony Coleman, David First, Alvin Lucier, Roscoe Mitchell a “Blue” Gene Tyranny. Celá léta pomáhal prosazovat Cageovu hudbu, nahrál Music of Changes (Lovely Music) a Concert for Piano and Orchestra (Wergo) a na Cageovo pozvání jezdil na turné s Cunningham Dance Company. Kubera získal řadu ocenění, mezi něž patří granty NEA Solo Recitalist Program a Foundation for Contemporary Performance Arts.

Barbora Sojková je v současné době studentkou Hudební vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a specializuje se na gregoriálnský chorál. Od roku 2009 vyučuje teorii a dirigování gregoriánského chorálu na pedagogické fakultě UK. Jako členka Kühnova dětského sboru absolvovala více než 300 koncertů a desítky operních představení. V současné době je uměleckou vedoucí ženského vokálního souboru Tiburtina ensemble. Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Ensemble Tourbillon, Doulce Memoire, Komorní orchestr Berg atd. Je členkou sboru Collegium Vocale 1704.

Koncerty Ostravské bandy jsou podpořeny generálním partnerem Ostravskkého centra nové hudby Nadací Zdeňka Bakaly, statutárním městem Ostrava, Nadací ČEZ a Mid Atlantic Arts Foundation. Účast hudebníků S.E.M. Ensemble, kteří jsou součástí Ostravské bandy, podpořila Mid Atlantic Arts Foundation prostřednictvím USArtists International s podporou National Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation a Trust for Mutual Understanding.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2021 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz