Zásadní Xenakis

Publikováno: 17.6.2019

Hudba dneška v Centru současného umění DOX

Koncert Zásadní Xenakis zazní v podání mezinárodního symfonického orchestru mladých ONO - Ostrava New Orchestra, který byl založen v roce 2017 pro potřeby festivalu Ostravské dny a motivován nutností interpretovat hudbu dneška. Součástí orchestru jsou mimo jiné mladí čeští hudebníci, kteří mají jedinečnou a neopakovatelnou příležitost spolupracovat se svými zahraničními kolegy na poli soudobé hudby.

V rámci formátu koncertu, složeného ze skladeb jediného skladatele, půjde opět o unikátní počin, podpořený virtuózními výkony sólistů ze zahraničí. Představíme orchestrální kompozice v Evropě jednoho z nejdůležitějších a nejvlivnějších skladatelů 2. poloviny 20. století (a také architekta) Iannise Xenakise, jeho tři zásadní orchestrální díla, která v Praze nikdy nebyla provedena.

Orchestr ONO bude složen z mladých hudebníků (18–30 let) z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Španělska, Švýcarska, Itálie a Rumunska.5. listopadu 2019
ZÁSADNÍ XENAKIS
Orchestrální díla Iannise Xenakise
19:00 DOX - Centrum současného umění

ONO - Ostrava New Orchestra (mezinárodní)
William Lang, trombon (New York)
Holger Falk, baryton (Frankfurt)
Tamás Schlanger, perkuse (Budapešť)
Petr Kotík, dirigent (New York / Ostrava)

Program: 
Troorkh (1991) koncert pro trombon a velký orchestr
Ais (1980) dvojkoncert pro baryton, bicí a velký orchestr
Ata (1987) pro velký orchestr


Iannis Xenakis (1922–2001) byl skladatelem řeckého původu, celý svůj umělecký život však prožil ve Francii, kam uprchl před pronásledováním za účast v povstání za druhé světové války. Jakožto vystudovaný stavební inženýr působil v Paříži nejprve jako asistent v ateliéru architekta Le Corbusiera, kde se posléze významně podílel na některých architektonických návrzích a realizacích. Do světa hudby vstoupil jako outsider bez patřičného vzdělání a zázemí, aby se během několika let stal jedním z nejvlivnějších a nejoriginálnějších tvůrců. Xenakisův přístup k hudbě se nápadně lišil od koncepcí jeho současníků, zpravidla rozvíjejících postwebernovský idiom či obecně nějakou hudební tradici. Více než myšlenkový svět Evropy posledních staletí Xenakise zajímali předsokratovští antičtí filosofové. Inspirovala ho matematika, fyzika a přírodní procesy, hudba pro něj byla především zvukovou syntézou v nejobecnějším smyslu a uvažoval o ní v kategoriích hustoty, spojitosti či nespojitosti, poměru periodické (tónové) komponenty a šumu a v podobných „nehudebnických“ termínech. Tomu odpovídá i radikálně nový výraz Xenakisovy hudby: je syrově objektivní, nepsychologizující, nezávislá na tradičních formách. 

Petr BaklaO SKLADBÁCH

Troorkh, skladba postavená především na monorytmických klastrech celých orchestrálních sekcí. Nesmírně náročný sólový part se vůči orchestru, působícímu dojmem statické mohutnosti, prosazuje už v základní materiálové rovině: nejen hlasitostí a rozsahovými extrémy, ale rovněž hojnými glissandy spojenými do pohyblivých melodických linií.

Ais je dvojkoncert pro baryton, bicí a velký orchestr a patří k nejvýznamnějším Xenakisovým orchestrálním skladbám. Sólový baryton přeskakuje mezi nejvyšší, hystericky exaltovanou polohou a nejhlubším rejstříkem, v němž se odehrává deklamace antických textů. Exponovaný part bicích je pak typickým příkladem Xenakisova zacházení s bicími nástroji, které má svým charakterem blízko k některým archaickým a etnickým hudebním projevům.

V kompozici Ata pracuje Xenakis se zvukovými komplexy vycházejícími z architektonického projektování: ve své metodě užívá matematické principy včetně Gaussova rozložení, Markovových řetězců, teorie her nebo teorie pravděpodobnosti, jejichž pomocí vytváří masové zvukové struktury.

 

O ÚČINKUJÍCÍCH

Trombonista William Lang pochází z Long Islandu, je aktivní hráč, skladatel, improvizátor. Kromě pedagogického působení v NYC a Bostonu hraje v nejrůznějších seskupeních všech stylů, od avantgardy a klasiky po salsu a komorní nezávislý pop (indie). Je také členem Brooklyn Brass a Boston Microtonal Society, kde zkoumá otázky intonace a techniky na žesťových nástrojích.

Holger Falk se jako sólista představil již na pódiích mnoha evropských operních domů. Časopis Opernwelt jej zařadil mezi "intelektuálně a hlasově nejflexibilnější zpěváky na německých pódiích", kromě toho je považován za jednoho z mála autentických interpretů Xenakisových náročných barytonově-kontratenorových partů. V Ostravě se poprvé představil na NODO 2016, jako sólista v opeře Oresteia Iannise Xenakise.

Perkusionista Tamás Schlanger se již během studií na Akademii Ference Liszta v Budapešti podílel na řadě koncertů a nahrávek proslulé Amadinda Percussion Group. V současnosti hraje s předními maďarskými ansámbly současné hudby, je rovněž členem mezinárodní Ostravské bandy či slovenského Quasars Ensemble. Spolupracoval s osobnostmi jako Steve Reich, Peter Eötvös, György Kurtág nebo Kaija Saariaho.

Petr Kotík je nezávislým skladatelem a hudebníkem. Jeho aktivity byly vždy vedeny úsilím vyrovnat se s otázkami hudby dneška a reagovat na kontext a směr, kterým se ubírá umění dnes. Je znám jako zakladatel a iniciátor ansámblů (např. Musica viva Pragensis, QUaX Ensemble, S.E.M. Ensemble, Ostravská banda, ONO) a řady projektů (např. Festival hudby výjimečných délek, Ostravské dny, NODO / Dny nové opery Ostrava, Beyond Cage Festival). Je autorem symfonického, komorního i operního díla, působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby. V roce 2017 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2020 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz