Profil

Ostravské centrum nové hudby, z.s. (OCNH) vzniklo v roce 2000 díky iniciativě Petra Kotíka jako vyústění série koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, na kterých zazněly skladby Earla Browna, Johna Cage, Alvina Luciera, Pauline Oliveros, Martina Smolky a Karlheinze Stockhausena.

OCNH vzniklo za účelem pořadání Ostravských dnů - Institutu a Festivalu nové hudby, který dává skladatelům, hudebníkům a muzikologům příležitost pracovat s předními představiteli současné hudby. V roce 2005 založilo OCNH mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda a od roku 2002 pořádá mimořádné koncerty ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od roku 2012 pořádá OCNH ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským festival soudobé opery NODO (New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava). OCNH také vydává odborné publikace.

Petr Kotík
umělecký ředitel

Renáta Spisarová
výkonná ředitelka

Kristýna Konczyna
manažerka kanceláře, kontakt pro média
konczyna@newmusicostrava.cz

Barbora Skálová
koordinátorka
skalova@newmusicostrava.cz


Správní rada:

Stanislav Brtník
Dita Eibenová
Vladimíra Glatzová
Daniel Konczyna
Kristýna Konczyna
Petr Kotík
Renáta Spisarová
Jan Třeštík
Libor Winkler

 

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2019 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz