Profil

Ostravské centrum nové hudby, z.s. (OCNH) vzniklo v roce 1999 díky iniciativě Petra Kotíka jako vyústění koncertů v Praze a Ostravě s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Na nich zazněly skladby pro velký orchestr od Johna Cage, Vlastislava Matouška, Pauline Oliveros a skladby pro tři orchestry Alvina Luciera, Karlheinze Stockhausena, Earle Browna a Giovanni Gabrieliho. OCNH vzniklo původně jako instituce pořádající bienále Institutu a Festivalu Ostravské dny (poprvé v roce 2001). Činnost OCNH se postupně rozšířila na založení smíšeného sboru Canticum Ostrava (2003, sbormistr Jurij Galatenko), mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda (2005), festivalu nové opery New Opera Days Ostrava / NODO, též bienále (konající se v sudých letech od roku 2012). V roce 2017 vznikl jako rezidenční symfonický orchestr Ostravských dnů Ostrava New Orchestra / ONO. Kromě výše zmíněných festivalů pořádá OCNH též mimořádné koncerty a turné a vydává odborné publikace, včetně CD.

Petr Kotík
umělecký ředitel

Renáta Spisarová
výkonná ředitelka

Kristýna Konczyna
manažerka kanceláře, kontakt pro média
konczyna@newmusicostrava.cz

Barbora Skálová
hlavní koordinátorka projektů; propagace a marketing
skalova@newmusicostrava.cz

Jan Honeiser
technický manažer
honeiser@newmusicostrava.cz

Gabriela Krchňáčková
asistentka ředitele, hudební archiv
krchnackova@newmusicostrava.cz

 


Správní rada:

Stanislav Brtník
Dita Eibenová
Vladimíra Glatzová
Daniel Konczyna
Kristýna Konczyna
Petr Kotík
Renáta Spisarová
Libor Winkler
Veronika Winklerová

 

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2021 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz