Lidové noviny: Petr Kotík slaví s Afroameričany

publikováno: 27.4.2015

Petr Kotík slaví s Afroameričany
Pavel Klusák

Dvěma newyorskými koncerty se tento týden čeští hudebníci významně vklíní do světového kulturního kalendáře. Na oslavách 50. výročí proslulé chicagské akademie AACM pro afroamerické moderní hudebníky se podílejí soubory vedené Petrem Kotíkem: Ostravska banda a The S. E. M. Ensemble. 28. a 29. dubna s nimi v Českém centru New York vystoupí protagonisté scény kolem AACM.

Saxofonista a skladatel Roscoe Mitchell, jeden ze zakladatelské generace AACM a člen slavné skupiny Art Ensemble of Chicago, se také účastní aktuálních koncertů. Když se v roce 2007 fotografoval na ostravských haldách, bylo to v rámci klimaxu jeho dlouholetého setkávání s Kotíkem. Janáčkova filharmonie na festivalu Ostravské dny Nové hudby tehdy provedla světovou premiéru jeho symfonické skladby Non-Cognitive Aspects of the City. Dalším speciálně objednaným dílem pro orchestr bylo Mergertone; jeho autor, také zakládající člen AACM, Muhal Richard Abrams, obsluhoval v rámci orchestrálního díla elektroniku a pak v ostravském klubu Parník jako klavírista jamoval spolu s Mitchellem. Tedy: moderní skladatelství, technologie, improvizace, vazba k africkým kořenům černé hudby... To všechno stojí v jádru přístupu akademie AACM, v níž Afroameričané vznesli jasný nárok: nebýt pořád pokládaní jenom za jazzmany.

Moderně, ne eurocentricky
Chicagská AACM nikdy neztratila vášnivost a intenzitu, jak si je spojujeme s černou hudbou. Ale ambiciózně směřovala do zóny bytostně moderního umění – k nepředvídatelnému vývoji a osobním poetikám. (Zkusme si představit českou verzi: vysokou školu, kde by Romové neodkládali své kořeny, ale mířili od nich k plně současným formám hudby a multimédií.) Hudebníci v AACM chtěli ukázat, že vyšší hudební kultura se odehrává i mimo „eurocentrismus“, s jinými hudebními kořeny než jsou chorály, Bach a Beethoven. Jistě i proto si tato scéna dobře rozuměla s jinou menšinou hledající identitu: experimentálními skladateli „newyorské školy“ kolem Johna Cage. Taky pak už bylo setkání otázkou času. 

„Myslím, že poprvé jsem na Petra Kotíka a jeho hudbu narazil koncem 70. let v uměleckém prostoru The Kitchen,“ říká skladatel, pozounista a autor knižní historie AACM George Lewis. „Soubor S. E. M. tehdy hrál Many Many Women, Kotíkovo mistrovské dílo. Byl jsem tehdy v New Yorku teprve krátce.“ Lewisovi v roce 1995 premiéroval Kotíkův soubor skladbu Collage  na slova Quincyho Troupa – černého básníka a životopisce Milese Davise. „Nikdy jsem nezažil, že by někdo procházel moje partitury s takovou péčí, precizností a zároveň adaptabilitou. Kotík je schopen nastolit společnou mysl rozprostřenou mezi autora a dirigenta,“ říká George Lewis. Naposledy s Kotíkem spolupracovali vloni, na pražské přehlídce Vs. Interpretation: ta akce se mu tak zamlouvala, že ji popsal do časopisu Artforum jako jeden ze zážitků roku.

Dva newyorské koncerty jsou tedy plodem dlouhodobé spolupráce na scéně, jejíž význam je dnes vnímán mnohem výrazněji než před lety. Zazní hudba, kterou u nás premiérovala Janáčkova filharmonie (Mergertone Muhala Richarda Abramse), ale také skladby, jež v New Yorku poprvé uvedl Kotík s S. E. M. Ensemble: to je případ And Yet Henryho Threadgilla, dodnes velmi zajímavého iniciátora velkých ansámblů, v nichž znějí najednou různé světové kulturní vlivy. Zmíněný Roscoe Mitchell připravil pro dvoudenní akci premiéru nové skladby Kingmaker.  Afroameričtí protagonisté budou také improvizovat bez účasti komorních hráčů a pro kontext zaznějí i skladby spřízněných autorů Johna Cage či Christiana Wolffa.

Takhle zkusme skórovat častěji!
Čtyři velké postjazzové osobnosti světového významu, a navíc ukořistěná pozice „těch hlavních“ oslav výročí AACM v New Yorku: Tentokrát se podařilo Petru Kotíkovi a jeho spolupracovníkům zaskórovat hodně účinně. Kéž bychom byli v hudebních akcích, jež mají tak patrnou mezinárodní sledovanost, přítomni častěji. Americká akce je zahřívacím kolem před letošním bienále Ostravské dny (21. - 29. 8.): mezi hostujícími skladateli a hráči ze světa figuruje v ostravském programu i George Lewis. Na okraj aktuálních koncertů poznamenává: „Kotík cítí, jak důležitá je kreativita pro společnost; tomu přesvědčení nakonec věnuje svůj život. Ideální rozhodnutí.“

AACM @ 50: S.E.M. Ensemble with Ostravská banda. Účinkují: Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, George Lewis, Henry Threadgill, Petr Kotík a další. 28. a 29. dubna, České centrum New York.Program koncertů viz http://new-york.czechcentres.cz.

 

zpět