OperaPlus: V Centru současného umění DOX proběhl koncert na téma „Essential Changes“

Publikováno: 9.6.2021

Koncert, který proběhl 7. června v multifunkčním sále uměleckého centra DOX v pražských Holešovicích, nazval Petr Kotík "Essential Changes". Společným jmenovatelem dramaturgie byly skladby reprezentující hudbu jako tvůrčí prostředí, v němž se odehrávaly zásadní paradigmatické změny v druhé polovině 20. století.

(...)

Youngova skladba je o něco mladší, z roku 1960. V sérii děl s tímto vročením La Monte Young jednotlivé kompozice označoval pouze pořadovým číslem, což byl příspěvek k jeho snaze předefinovat pojetí a vnímání hudby. V #7 – nejpopulárnější z této řady – se mu to rozhodně daří. Podstata skladby tkví v tom, že libovolný počet hráčů drží po dobu asi třiceti nebo více minut čistou kvartu. Nástroje mohou být rovněž libovolné, pokud možno takové, které jsou schopny hrát držený tón. Zdánlivě primitivní, možná až pohoršující koncept – toto má být hudba, dokonce skladba? Ve skutečnosti – a musím opět dodat, podle mě – je to ale osvěžující a dokonce i analyticky zajímavý hudební zážitek. Možná i pro muzikanty: v DOX+ usedli hudebníci ve dvojicích proti sobě zbaveni komfortu, který jim běžně poskytují noty na pultě a autorita dirigenta (Petr Kotík se zařadil mezi hudebníky, ve dvojici s kolegou flétnistou seděl vpředu na pódiu), ansámbl fragmentován do mikrosvětů, v nichž je komunikace intimnější, a leckdo možná musel řešit otázku kam s očima. Posluchači, pro jehož uši se v čase neformují struktury, se aktivuje rovina vnímání, do té doby fungující pouze podvědomě: nasazování tónů, jejich chvění, doznívání. Do jiné dimenze se dostává i souhra, což bylo slyšet v okamžicích, kdy víc hlasů umlklo – chvíle jemného napětí, v hudbě velmi žádoucího, přičemž vždycky samozřejmě někdo nesl hudební proud dál.

(...)

Wanda Dobrovská, OperaPlus / celou recenzi naleznete zde >>>

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz