Ostravské dny 2019

Institut a festival nové a experimentální hudby
Institut >> 12. - 31. srpna 2019
Festival >> 22. - 31. srpna 2019

Ostrava, Česká republika

 Světové premiéry soudobé klasické hudby – orchestrální kompozice - současná opera – zvukové instalace - maraton elektronické hudby – virtuózní sóla a experimentální performance – díla mladé skladatelské generace - návraty k začátkům avantgardy - účast renomovaných skladatelů - mezinárodní Ostravská banda a symfonický orchestr mladých ONO / Ostrava New Orchestra - zahraniční  hosté - nová industriální místa

Festival Ostravské dny je unikátní příležitostí poznat nekompromisní cesty hudby 20. a 21. století!


Ostravské dny jsou žánrově zaměřeny na soudobou klasickou hudbu, a to povahy avantgardní, experimentální i riskantní. Festivalu předchází Institut, který umožňuje mladým skladatelům pracovat po tři týdny se světově  proslulými osobnostmi soudobé hudby a být u nastudování svých skladeb. Festival Ostravské dny seznamuje veřejnost s díly (většinou orchestrálními), která nebyla v České republice uvedena nebo mají na festivalu světovou premiéru. Kompozice přímo na místě studuje v posledních dvou srpnových týdnech Ostravská banda, Ostrava New Orchestra a sbor Canticum Ostrava i řada špičkových ansámblů, sólistů a dirigentů.


Sídlem orchestrů festivalu OD 2019 se opět stane komplex Trojhalí Karolina a Staré koupelny Dolní oblasti Vítkovice. Festival se koná dále na dalších šesti místech Ostravy v dosahu 15 minut.