Doprovodný program

7. srpna, 18:00 / Kavárna Maryčka, Provoz Hlubina
Mezi gestem a konstrukcí - partitury Johna Cageho a Philla Niblocka

vernisáž výstavy - pondělí 7. 8. v 18:00
výstavu můžete navštívit do 31.8.

Netradiční postupy a nové přístupy ke zvuku a jeho hudebnímu zpracovávání, které se začaly v průběhu 20. století vynořovat, si vyžádaly i nové podoby zápisu pro interpretaci této „nové hudby“. Partitury, po dlouhá staletí plnící funkci co nejpřesnějšího notového záznamu, se tak už nestávají jen nutnou technickou pomůckou, ale velmi často vykazují i estetické kvality.

Na mé vlastní vnímání fonické poezie či grafické hudby, které bylo dlouhou dobu ovlivněno perspektivou výlučně výtvarného umění, měly vliv dva momenty: seznámení s Jiřím Valochem v druhé polovině 80. let (mimo jiné též autorem strojopisných parafrází partitur), a festival Ostravské dny, jejichž pravidelným návštěvníkem a posluchačem jsem od roku 2001, tedy od úplného začátku.

Právě festivalu Ostravské dny jsem vděčný, že mohu nejen slyšet, ale i vidět ty úžasné partitury, často obsahující množství poznámek či autorských nákresů. Na rozdíl od výtvarníků (u nichž často převažuje jen snaha o estetickou působivost) tvoří skladatelé tyto partitury s vědomím, že ony skladby jednou budou opravdu prováděny. - Jiří Šigut


 

14. srpna, 18:00 / Výstavní síň Sokolská 26
Znějící, rezonující, vibrující

Jonáš Gruska , Michal Kindernay, Ulrike Koenigshofer, Daniel Koniusz, Pawel Kulczynski, Gordon Monohan, Ivan Palacký, Pablo Sanz, Magda Stawarska-Beavan, Zimoun, Ladislav a Adam Železný

vernisáž výstavy – pondělí 14.8. v 18:00

Výstava je uspořádána jako součást festivalu Ostravské dny 2017. Představuje téma zvuku v tom nejširším slova smyslu. Vybraní umělci realizují do konkrétních prostor své představy o komponovaných zvukových prostředích, zabývají se jejich vlastními prostorovými akustickými charakteristikami, připravují drobné zvukové události, uskutečňují terénní nahrávky, aby je přenesli do nových souvislostí, putují, aby návštěvníkům předložili  zvukové cestovní raporty, vytvářejí zvukové objekty, zaznamenávají zvuky svého okolí, generují nové zvuky, realizují nejrůznější akustické jevy nebo demonstrují zvuky znějící hluboko pod hladinou běžné slyšitelnosti atd. Výstava se uskuteční v Ostravě a v Opavě současně na řadě míst.  V Ostravě mají zájemci možnost výstavu shlédnout v Galerii Dole, ve Fotografické galerii Fiducia, ve výstavní síni Sokolská 26 a v Galerii Lauby a v Opavě v Bludném kamen, Galerii Cella, v kapli sv. Alžběty a v Hovornách.  


23. srpna, 19:00 / Cineport
Nezkrotitelný Kotík

Česká předpremiéra nového dokumentu ČT v rámci Ostravských dní 2017

Uměleckou cestu dirigenta, skladatele a flétnisty Petra Kotíka zachycuje nový dokument České televize Nezkrotitelný Kotík, který vznikl v Tvůrčí producentské skupině Kateřiny Ondřejkové a v režii Adama Oľhy. Před projekcí dokumentu proběhne předání ceny České hudební rady Petru Kotíkovi za iniciaci a organizaci Institutu a festivalu nové a experimentální hudby Ostravské dny a podporu soudobé české hudby. 

Světovou slavnostní předpremiéru měl film 21. června 2017 v kultovním newyorském klubu Le Poisson Rouge za přítomnosti dalších výrazných osobností současné hudební scény, skladatele Philipa Glasse, amerického pozounisty a hudebního skladatele George Lewise a newyorského skladatele a saxofonisty Alexe Mincka. V české předpremiéře film bude uveden v rámci letošního festivalu Ostravské dny nové hudby v kině Cineport v areálu Provoz Hlubina 23. srpna v 19:00 a 21:00 hodin.

„Dokument je přesně jako Petr Kotík a jeho hudba, neuchopitelný a syrový. Snímek rezignuje na životopisná data, nemá encyklopedický charakter. Jeho hodnota je v tom, že vystihuje osobnost Petra Kotíka, ukazuje, jaký je člověk a jaký je umělec,“ říká dramaturgyně Jana Strýčková a dodává: „Je nepředvídatelný, je svůj v každé situaci, vždy si jde za svým, a protože je nekompromisní sám k sobě, je nekompromisní i k ostatním. Bez těchto předpokladů by nebyl tam, kde je, a nedokázal by to, co dokázal. Díky němu se Ostrava stává pojmem v oblasti světové nové hudby.“

Snímek představuje Kotíka jakožto dirigenta i flétnistu a mapuje jeho práci uskutečněnou v New Yorku, Praze a Ostravě. Zaměřuje se nejen na Kotíkovu mimořádnou tvůrčí osobnost, ale také na pozadí jeho životní a umělecké kariéry. Petr Kotík stál u zrodu české hudební avantgardy 60. let. Založil v Praze první soubor věnující se živé elektronice. Po odchodu do New Yorku se asimiloval s tamní experimentální scénou a inicioval vznik orchestru S. E. M. Ensemble, s nímž debutoval v legendární Carnegie Hall. V roce 2005 stál Petr Kotík také za vznikem mezinárodního orchestru Ostravská banda, který se vyprofiloval mezi nejlepší světová tělesa soudobé hudby.


27. srpna, 15:00 / Cineport
Akcept

Projekce dokumentu o soudobé hudbě

Lucie je skladatelka a performerka soudobé vážné hudby. Její experimentální přístup se však stává čím dál víc bizarnější. Lucie „šije“ skladby podle vzorů na šaty či plánu vodní turbíny. Veřejnost ale takový přístup přijímá obtížně.  Lucie se nechce prvoplánově líbit ani podbízet publiku, brání se do své hudby promítat emoce nebo vyprávět příběhy. Jde jí především o autentický projev, a tak se často na svých koncertech setkává s tím, že interpreti nechtějí její hudbu hrát a posluchači si při ní zacpávají uši. Lucie se však nevzdává, své hudbě obětuje vše a snaží se o to, aby společnost byla otevřená novým a neprobádaným věcem. Po složení skladby Akcept získává Lucie úspěch v akademických kruzích a vyjíždí do světa. Na pódiu sbírá vavříny, ale její osobní život zůstává nenaplněný. Když ji náhle zasáhne ztráta blízkého člověka, zůstává Lucie osamocená v neznámých koutech zvuku a hluku. Je možné v takovém případě i dál skládat hudbu bez emocí? Odpovědi hledá ve svém celovečerním dokumentárním debutu režisér Jan Hubáček.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=N3jQRP1gmKM