Festival Ostravské dny

FESTIVAL NOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ HUDBY
22. - 31. SRPNA 2019

OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

 Světové premiéry soudobé klasické hudby – orchestrální kompozice  současná opera – mikrotonální koncert  maraton elektronické hudby – virtuózní sóla – 18hodinový maraton – díla mladé skladatelské generace  účast renomovaných skladatelů  mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda  symfonický orchestr ONO / Ostrava New Orchestra  zahraniční  hosté  industriální i sakrální prostory.

Festival Ostravské dny je unikátní příležitostí poznat nekompromisní cesty hudby 20. a 21. století!


Ostravské dny jsou žánrově zaměřeny na soudobou klasickou hudbu, a to povahy avantgardní, experimentální i riskantní. Festivalu předchází Institut, který umožňuje mladým skladatelům pracovat po tři týdny se světově  proslulými osobnostmi soudobé hudby a být u nastudování svých skladeb. Festival Ostravské dny seznamuje veřejnost s díly (většinou orchestrálními), která nebyla v České republice uvedena nebo mají na festivalu světovou premiéru. Kompozice přímo na místě studuje v posledních dvou srpnových týdnech Ostravská banda, Ostrava New Orchestra a sbor Canticum Ostrava i řada špičkových ansámblů, sólistů a dirigentů.


Sídlem orchestrů festivalu OD 2019 se opět stane komplex Trojhalí Karolina a Staré koupelny Dolní oblasti Vítkovice. Festival se koná dále na dalších šesti místech Ostravy v dosahu 15 minut.