Hudobný život: Ostrava - fenomén a svätostánok súčasnej hudby

Publikováno: 9.10.2019

"Keď som pred dvomi rokmi navštívil Ostravské dni novej hudby (OD) po prvýkrát, odchádzal som presvedčený o nevyhnutnosti prítomnosti a nenahraditeľnosti súdobej hudby v našom svete. O festivale a jeho spiritus movens Petrovi Kotíkovi som vtedy v tlači referoval ako o ambasáde a veľvyslancovi súčasnej hudby – a z toho presvedčenia neupustím ani dnes! Kotíkovo nadšenie a bezpodmienečná viera v hudbu rozoznievali inovatívnymi spôsobmi rozmanité akusticky prajné zákutia Ostravy aj tento rok (22. – 31. 8.).

Poslanie festivalu najlepšie vyjadrujú slová organizátorov: „Hrať hudbu, ktorá je skomponovaná tu a teraz, a bezprostredne ju aj počuť tak, ako to bolo za čias Bacha, Mozarta a Janáčka. Zažiť ,normálnu‘ situáciu, keď hudba nie je ,muzeálnym kusomʻ, ale súčasťou našich životov...“ Počas dvoch rokov, ktoré uplynuli medzi minulými a tohtoročnými OD, vo mne pocit o prirodzenej zúčastnenosti súdobej hudby (v tejto ekonomicky determinovanej dobe) pomaly vyprchával. Netrpezlivo som tak očakával záver tohtoročného augusta. Rok 2019 priniesol aj 10. výročie festivalu, a tým aj príležitosť pre oslavy i bilanciu. V rámci desiatich dní a štrnástich koncertov bolo uvedených 80 skladieb širokého spektra hudobných štýlov, poetík a foriem, z čoho 25 diel odznelo vo svetovej premiére. Ako špecifikum, ktoré si cením asi najviac, je príležitosť počuť diela najmladších autorov v rovnakom čase a priestore ako diela už etablovaných skladateľov. Desať dní pred samotným festivalom začal tzv. Inštitút Ostravských dní, ktorý paralelne pokračoval až do jeho konca. V rámci neho konzultujú mladí skladatelia svoju hudbu v tvorivých dialógoch s osobnosťami, akými sú Frederic Rzewski, Christian Wolff, Chaya Czernowin (profesorka skladby na Harvarde), Petr Kotík, Klaas de Vries, Klaus Lang, Bernhard Lang, Marc Sabat a iní. OD sú napokon napojené na svetovú špičku už od svojho vzniku (2001), keď Kotík konzultoval dramaturgiu vtedajšieho ročníka s Christianom Wolffom, Earlom Brownom a Alvinom Lucierom. Tým (a nielen tým) pripomínajú OD niekdajší význam a oslnivú charizmu Darmstadtu."

Ondrej Veselý, Hudobný život (10/2019)
online verzi článku naleznete na tomto odkaze

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2020 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz