HIS Voice: Něco, co se nezdá být důležité, se časem ukáže jako velmi zajímavé

Publikováno: 2.11.2020

V online časopise HIS Voice vyšel před pár dny český překlad článku Iana Mikysky věnovaného 50. výročí amerického souboru pro novou hudbu, S.E.M. Ensemble, založeného v roce 1969 Petrem Kotíkem. První koncert se uskutečnil 15. dubna 1970 a od té doby soubor v rozličném složení účinkuje dodnes. Co zůstává je zakladatelská a vedoucí osobnost skladatele, flétnisty a dirigenta Petra Kotíka, která je i spojovacím článkem S.E.M. Ensemble s činností Ostravského centra nové hudby. Celý text najdete na tomto odkazu >>>

V roce 2020 si připomínáme padesát let od založení S.E.M. Ensemble, nejstaršího kontinuálně fungujícího souboru se zaměřením na novou hudbu ve Spojených státech. Soubor tam téměř okamžitě po svém příjezdu v roce 1969 založil Petr Kotík. Pandemie Covid-19 je podle něj vhodnou příležitostí ohlédnout se do minulosti, protože hledět vpřed se zdá téměř nemožné. V případě dobrodružné půlstoleté existence souboru, jakož i života a díla zakladatele Kotíka, který pro S.E.M. mimo jiné komponuje, diriguje a hraje na flétnu, bychom ale nepochybně bilancovali i bez virové motivace. (...)

V roce 2001 uspořádal Petr Kotík první ročník festivalu Ostravské dny nové hudby, bienále, které se záhy stalo nejdůležitějším projektem nové hudby v České republice a výjimečnou událostí v evropském i světovém kontextu. O rok dříve Kotík založil Ostravské centrum pro novou hudbu, jež kromě Ostravských dnů pořádá i další bienále – festival nové opery NODO (New Opera Days Ostrava) S.E.M. Ensemble často vystupuje na obou akcích a mnoho členů souboru vystupuje i v řadách velkého komorního orchestru Ostravská banda, který je rezidenčním tělesem obou festivalů a je složen z evropských i amerických hráčů.

V Kotíkových aktivitách je pozoruhodná soudržnost a kontinuita. Nepochybně je cítit jistý záměr: v jeho náhledu a motivaci neshledáváme velký rozdíl mezi tím, co dělal v 60. letech v Praze, v osmdesátých letech v New Yorku nebo po roce 2000 v Ostravě. Cíl je vždy stejný: vytvořit základnu pro hudbu, která ji doposud nemá, a vyhledat hudebníky, jejichž náhled a přístup k této hudbě je vysoce zodpovědný. Vše ostatní kolem Kotíka – hudebníci, místa konání, festivaly, kompozice – do sebe zapadá s přirozeností, o které se zmiňuje i George Lewis: „Síla nové hudby neplyne ani tak z vnějšího podání, jako ze samotné hudební podstaty.“

Posledních pár slov ale přenechejme Petru Kotíkovi: „Krása je ekonomie úspornosti. To, co je krásné, nemá nejmenší stopu nadbytečnosti – nenalezneme nic, co by tam nepatřilo. Neobsahuje jedinou, ani tu nejmenší část, která není nezbytně nutná. Vyhnout se zbytečnostem je podstatou každého tvůrčího procesu (důvod, proč je imitace vždy neúspěšná, je právě v tom, že je zbytečná). Neschopnost ekonomizovat mění uměleckou tvorbu v kýč. Kýč je ozdoba plná zbytečností a je často obdivován jako výraz krásy. A právě tento druh ‚krásy‘ propůjčuje opravdovému uměleckému dílu zpočátku dojem ‚ošklivosti‘.“

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz