Hudobný život: Ostravské dni novej hudby 2021

Publikováno: 15.10.2021

"Jedinečné, rezistentné, zanovité a predovšetkým zásadné! Také boli a sú Ostravské dni novej hudby – festival, ktorý ako bienále usporadúva Ostravské centrum novej hudby pod kuratelou skladatel'a petra Kotíka a gesciou Renáty Spisarovej. Festival je akýmsi tvorivým ostrovom, na ktorom sú uvádzané skladby významných skladatel'ských osobností (v rámci tohto ročníka napr. Alvin Curran, Petr Kotík, Bernhard Lang, Marc Sabat, Ana Sokolović, Christian Wolff a iní) po boku kompozícií mladých autorov z celého sveta. Táto dramaturgická koncepcia naberá ešte ojedinelejšie a zásadnejšie rozmery, keďže podstatná čásť programu spočíva v orchestrálnej hudbe (!). Súčasťou festivalu je tiež viac než týždňový (kompozičný) inštitút, na ktorom mladí skladatelia konfrontujú svoje kompozičné východiská a hudobné skladby so staršími, skúsenejšími kolegami. 
(...)
Je milým a povzbudivým prekvapením, že úsilie takého malého počtu l'udí (organizačný tím festivalu) stačí na to, aby sa Ostrava každým druhým rokom menila na epicentrum súčasnej hudby v takých rozmeroch a kvalite..."

Ondrej Veselý, Hudobný život

Aktuální číslo časopisu si lze zakoupit zde >>>

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz