Zahajovací koncert

25.8.2019, 19:00, Trojhalí Karolina

ONO / Ostrava New Orchestra
Ondřej Vrabec, lesní roh
Séverine Ballon, violoncello
Rolf Gupta, Johannes Kalitzke, Petr Kotík, dirigenti

Chaya Czernowin: Guardian (2017)
Petr Kotík: Fragment (1997-98)
Petr Cígler: Koncert pro lesní roh a orchestr (2019) *světová premiéra
Isabel Mundry: Endless Sediments (2018)
skladby rezidentů Institutu OD19Změna programu vyhrazena.

zpět