Slyšet mikrotonálně

28.8.2019, 20:00, Trojhalí Karolina

ONO / Ostrava New Orchestra
Nikola Lutz, tárogáto
Petr Kotík, Bruno Ferrandis, Rolf Gupta, dirigenti

Alois Hába: Přijď království Tvé, předehra k opeře (1937-42)
Marc Sabat: The Luminiferous Aether (2018-2019) *světová premiéra
Rafael Nassif: Mindfulness of Breathing (2019) *světová premiéra
Alvin Lucier: Diamonds pro tři orchestry (1999)
skladby rezidentů Institutu OD19


Změna programu vyhrazena.

zpět