Večer v opeře

31.8.2019, 19:00, Trojhalí Karolina

KOUPIT VSTUPENKU
•• PROGRAM KONCERTU KE STAŽENÍ ••
••• TEXTY O AUTORECH A SKLADBÁCH KE STAŽENÍ •••

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR)
Jiří Nekvasil, režie
David Bazika, scéna
Claudia Barainsky, soprán
Peter Rundel, dirigent

Petr Bakla: There Is An Island Above The City (2018) *světová premiéra
Morton Feldman: Neither (1977), na libreto Samuela Becketta

Skladbu Mortona Feldmana Neither je možné nahlížet jako limitní případ operní formy. Nenalezneme zde žádný konvenčně vystavěný dramatický děj, jedinou vystupující „postavou“ je sólová sopranistka. Libreto, jehož autorem je spisovatel a dramatik Samuel Beckett, se skládá pouze z několika řádků textu a po většinu skladby se zpívá na neutrální vokál. Hudební struktura i textová složka jsou v Neither zbaveny veškerých šablonovitých schémat, které jsou s operou spojeny. Možná však právě z toho důvodu působí dílo na posluchače tak intenzivním, bezprostředním a naléhavým dojmem. V rámci koncertu zazní rovněž světová premiéra orchestrální skladby There Is An Island Above The City Petra Bakly. Dosavadní kompoziční vývoj a tvůrčí estetika tohoto autora („Nesnažte se svou hudbu dělat zajímavější než ve skutečnosti je. Ničemu tím nepomůžete.“) dávají tušit, že ani jeho dílo nebude obtěžkáno žádnými obvyklými postupy či stereotypy, ale spíše se bude jednat o „objektivní“ prozkoumávání hudebního materiálu.


Změna programu vyhrazena.


 

Petr Bakla – Nad městem je ostrov (2018)

         Petr Bakla se narodil v roce 1980 v Praze. Ve svých skladbách často využívá základních, schematizovaných hudebních útvarů, zejména chromatické a celotónové stupnice. Zajímají ho situace a souvislosti, v nichž tento úsporný materiál nabývá zvláštní expresivity a energie. Obvyklým rysem Baklových skladeb je také práce se simultánním průběhem dvou zvukových vrstev, které, ač zpravidla dynamicky výrazně odlišené na způsob „figury a pozadí“, nejsou ve vztahu vzájemné podřízenosti – jsou rovnocenně důležité a společně generují specifické napětí a pocit nejednoznačnosti. Baklovy skladby byly uvedeny v ČR, Arménii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Ukrajině či v USA (Boston, New York, San Diego ad.), často v podání renomovaných interpretů a na jejich objednávku. Zvláštní důležitost má spolupráce s Ostravským centrem nové hudby.

         Nad městem je ostrov – Místo, na které se chceme vracet, aniž bychom měli praktickou potřebu, je z definice poutní místo. Praktický důvod pro psaní hudby se těžko hledá, v mém případě tedy určitě, a stejně jako je tomu u kohokoli jiného, to, co jsem jednou v hudbě nalezl (kde jsem byl), má tendenci se v nějaké podobě objevovat znovu (vracím se). Nad městem je ostrovmá tři části, první dvě jsou dohromady zhruba stejně dlouhé jako část třetí. Řekněme, že se tu k poutnímu místu přibližuji ze dvou stran.

Petr Bakla

 

Morton Feldman: Neither (1977)

Samuel Beckett: „Pane Feldmane, já nemám rád operu.“
Morton Feldman: „To se Vám nedivím!“
SB: „Nelíbí se mi, když se má slova zhudebňují.“
MF: „Naprosto s Vámi souhlasím. Já sám používám slova jen velice zřídka. Napsal jsem již spoustu vokálních skladeb, která jsou beze slov.
SB: „Co ode mě tedy chcete?“
MF: „To kdybych věděl!“ 

… 

         Takto Morton Feldman po letech vzpomínal na konverzaci se Samuelem Beckettem, která se odehrála v září 1976 v Berlíně. Počátkem toho roku si Teatro dell’Opera di Roma u Feldmana objednalo operu a skladatel dospěl k názoru, že by to měl být právě Beckett, kdo vytvoří textovou složku díla. S tvorbou tohoto spisovatele/dramatika byl důkladně obeznámen a některé jeho tvůrčí postupy jej dokonce silně ovlivnily. Feldmanovi na této skladbě velmi záleželo a s předběžnými pracemi započal prakticky ihned. Během července 1976 dokončil tři kompozice (OrchestraElemental ProceduresRoutine Investigations), jimiž se na spolupráci s Beckettem připravoval. 18. září se pak Feldman zúčastnil v Glasgow premiéry skladby Orchestraa následně odjel do Berlína, aby se v Schiller Theatre osobně setkal s Beckettem a požádal ho o libreto. Jak je patrné z výše uvedeného výňatku z jejich rozhovoru, Beckett se nejprve poněkud zdráhal a nechtěl se na vzniku opery podílet. Feldman mu však ukázal skici partitury, kde využil jako textový materiál úryvky z jeho scénáře Film(1965) a přeci jenom u Becketta vzbudil o tento projekt zájem. Pohlednice s textem Neitherdo Buffala následně dorazila nedlouho po jejich setkání. Feldman, který na opeře intenzivně pracoval ještě před tím, než měl k dispozici libreto, skladbu dokončil 30. ledna 1977. 

         Neither je možné nahlížet jako limitní případ operní formy. Nenalezneme zde žádný konvenčně vystavěný dramatický děj, jedinou vystupující „postavou“ je sólová sopranistka, libreto se skládá pouze z několika řádků textu a po většinu skladby se zpívá na neutrální vokál. Hudební struktura i textová složka jsou v Neither zbaveny veškerých šablonovitých schémat, které jsou s operou spojeny. Možná však právě z toho důvodu působí dílo na posluchače tak intenzivním, bezprostředním a naléhavým dojmem.

Petr Zvěřina

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2019 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz