Večer v opeře

30.8.2019, 19:00, Trojhalí Karolina

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR)
Peter Rundel, dirigent
Claudia Barainsky, soprán
Jan Horák, Michal Pěchouček, scéna a režie

Petr Bakla: There Is An Island Above The City (2019) *světová premiéra
Morton Feldman: Neither (1977), na libreto Samuela Becketta
Změna programu vyhrazena.

zpět