Panelová diskuze

25.8.2019, 11:00 - 15:00, Centrum PANT

Ostravské centrum nové hudby pořádá u příležitosti 10. bienále festivalu Ostravské dny panelovou diskuzi na téma Pozice současné komponované hudby a její podpora v rámci české hudební scény. K diskuzi, jejímž moderátorem bude hudební kritik a publicista Boris Klepal, jsme přizvali klíčové osobnosti českého profesionálního umění, konkrétně pak zástupce a zástupkyně orchestrálních těles a specializovaných ansámblů, ředitele divadel a festivalů, zástupce médií a výrazné osobnosti soudobé hudby.

Seznam hostů:
Petr Bakla, skladatel a ředitel Hudebního informačního střediska
Mikuláš Bek, muzikolog, rektor Masarykovy Univerzity
Petr Daněk, muzikolog, publicista, pedagog
David Danel, houslista, umělecký šéf ansámblu Prague Modern
Markéta Dvořáková, skladatelka, umělecká šéfka festivalu Hudební současnost
Dita Eibenová, programová manažerka galerie pro současné umění PLATO
Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc
Marek Hrubecký, dramaturg Filharmonie Hradec Králové
Marek Keprt, skladatel, ředitel a dramaturg festivalu MusicOlomouc
Eva Kesslová, ředitelka Orchestru BERG
Martin Klusák, hudební dramaturg a producent výroby Českého rozhlasu
Pavel Klusák, nezávislý publicista
Jan Klusák, skladatel
Petr Kotík, skladatel, flétnista, dirigent, umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby
David Mareček, ředitel České filharmonie
Ivo Medek, skladatel, publicista, organizátor
Marek Pokorný, ředitel galerie pro současné umění PLATO
Michal Rataj, skladatel, pedagog
Pavel Šnajdr, dirigent, umělecký šéf Brno Contemporary Orchestra
Miroslav Srnka, skladatel, pedagog
Pavel Turek, hudební publicista (Týdeník Respekt)
Michaela Vostřelová, hudební publicistka, zástupkyně šéfredaktora (časopis Harmonie)


Diskuze bude probíhat v českém jazyce a bude zaznamenána Českým rozhlasem (generální mediální partner festivalu Ostravské dny).


zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2019 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz