Hudební archív Ostravského centra nové hudby

Ostravské centrum nové hudby začalo archivovat materiály v roce 2001, po prvním ročníku Ostravských dnů. V této činnosti pokračuje a pravidelně doplňuje svou sbírku o další zajímavé exponáty.

Do září 2021 shromáždilo OCNH 246 knih, přes 680 hudebních nosičů a 1000 notových materiálů. Jedná se především o materiály, které do archívu věnovali lektoři, hosté a rezidenti (studenti) předchozích ročníků Ostravských dnů.

Knihy, notové materiály i hudební nosiče jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě s pracovnicemi kanceláře OCNH.
Tel.: 596 203 426
E-mail: krchnackova@newmusicostrava.cz 

Seznam nahrávek podle skladatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)

Seznam partitur podle skladatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)


Seznam knih podle spisovatelů
(k dispozici v kanceláři Ostravského centra nové hudby)

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2023 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz