Pavel Zemek Novák: Quartet – Unisono No. 2

PAVEL ZEMEK (1957, vlastním jménem Pavel Novák) se po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od komorních miniatur až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Výsledkem jsou neokázale elegantní, pod povrchem však často technicky velice náročná díla plná pohybu a energie. Příznačná je pro Zemka zvuková plnost jeho skladeb (při zvolené kompoziční metodě vlastně nečekaná), a především jejich zvláštní barevnost – díky redukci na jednohlas či oktávy slyšíme nástrojové barvy jakoby v čisté podobě, „nezkreslené“ harmonií. V myšlenkovém zázemí skladeb Pavla Zemka převažuje biblická tematika, přesto je jeho hudba zcela vzdálena tradicionalistickému náboženskému či obecně „duchovnímu“ kýči. Zemek vystudoval skladbu na brněnské JAMU a absolvoval stipendijní stáže v Londýně u George Benjamina a v Paříži u Gérarda Griseye. Byl hobojistou orchestru Janáčkova divadla, nyní je profesorem kompozice na Brněnské konzervatoři.

Tři kvartety pro klarinet, housle, violu a violoncello jsou věnovány památce Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka. Prostřední, Quartet – Unisono č. 2 (2006–08), tvoří lyrickou střední část tohoto cyklu. Sled čtyř miniatur se rozezní jen v nízké dynamické hladině, použité mikrointervaly jen ozvláštňují klasickou melodickou linii s výraznější vnitřní proměnlivostí metrických dob. Na unisonu se podílejí všechny nástroje stejnou mírou, provedení je náročné na intonaci, ladění a synchronní preciznost. Partitura usiluje o jednotu obsahu a formy, o zvýraznění jednoty zvoleného souboru a jeho hráčů. Tiše připomíná jeden z tragických milníků dějin minulého století s přesahem do dnešní doby.

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz