Řekli o Ostravských dnech...

Alvin Curran

– americký skladatel, spoluzakladatel souboru Musica Elettronica Viva, žije v Římě

Festival Ostravské dny bezvadně souzní s obdobím rozkvětu, tepla a příslibu regenerace. Ale zároveň jdou tyhle festivalové dny o krok dál: jak v komponování, tak v interpretaci osvětlují stezky, cesty a dálnice do nepředstavitelných podob budoucnosti a umožňují nám všem, abychom se na tu cestu vydali jako rovní s rovnými.  Ostravské dny usilují přeměnit mapu města v otevřenou partituru: umělá inteligence tu tančí s dada, ulice a náměstí se stávají koncertními sály a v někdejších uhelných dolech se rodí bezuhlíkové symfonie – a to je pouze začátek. Máme tu zbrusu nový systém ladění!

Alvin Curran, 24. září 2022


Bernhard Lang

– rakouský skladatel, emeritní profesor skladby na Fakultě humanitních studií a umění Univerzity Štýrský Hradec, žije ve Vídni

Ostravské Dny perspektivou posledního desetiletí

Festivalů jsem za posledních třicet let zažil hodně. Ale když jsem v roce 2009 poprvé přijel do Ostravy, byl to závan čerstvého vzduchu: na rozdíl od jiných akcí se tu nic nebralo za dané. Žilo to tady otevřeností, kuráží, odhodláním a oddaností hudbě i umění. Vlastně jsem si hned v roce 2009 uvědomil, jak jsou ostatní festivaly úzkoprsé. Objevil jsem spoustu vynikajících skladatelů, kteří se jinde v Evropě na program nikdy nedostali. Zmíním jich alespoň několik: Petra Kotíka, Petra Baklu a Petra Cíglera. Znovu jsem měl pocit, že jsem se ocitl za železnou oponou.

Na druhou stranu Ostravské dny působily jako určitá brána do Ameriky, ztělesnění samotným Petrem Kotíkem, osobností, která se neomezuje na jeden kontinent. V Ostravě jsem se konečně setkal se skladateli, jako jsou Christian Wolff, Phill Niblock, Elliott Sharp a Phil Glass, mimo jiné – Glass tu zároveň hrál. Na jiných festivalech nové hudby nic podobného nehrozí.

Další, z čeho jsem na Ostravských dnech začal vydatně těžit a co shledávám fascinujícím, je kontakt Východu se Západem. Znovu jsem objevil Janáčka a Hábu a seznámil se kupříkladu se zásadními díly Martina Smolky.

Ostravské dny jsou však i významná společenská událost, příležitost k setkání s dalšími skladateli a interprety, stejně jako s nadšeným publikem, které se rok co rok vrací. Například mé seznámení s Daanem Vandevallem vedlo k úzké spolupráci po celé Evropě.

Co musí zaznít: Ostravské dny činí z nemožného možné, za čímž bezesporu stojí mysl Petra Kotíka. A kde všude se hraje! V Trojhalí Karolina (kam zcela přirozeně zapadl koncertní program pro tři orchestry spojený také se Stockhausenovými Gruppen), dvou operních domech, koncertní síni Janáčkovy konzervatoře s kapacitou dvě stě posluchačů a dalších postindustriálních prostorách. A k nim Ostrava v průběhu let přidávala další a další možnosti.

Jednou jsem do Ostravy pozval dva ředitele významného hudebního festivalu v Rakousku. Seděli jsme v publiku v Trojhalí Karolina a jeden se mě zeptal: „Jak to dělají?“

Pošetilá otázka.

Bernhard Lang, 28. září 2022 


 

James Helgeson

– americko-italský akademik a skladatel, rezident Institutu Ostravských dnů v letech 2019 a 2021, profesor na Barenboimově-Saidově akademii v Berlíně, žije v Berlíně

Ostravské dny, sestávající z třítýdenního Institutu a desetidenního festivalového programu pro veřejnost, jsou náročné a podnětné. Propojují to nejlepší z dnešní severoamerické a evropské hudby. Festival je globálně zaměřený a staví na myšlenkách, které pramení z experimentů podniknutých za posledního půlstoletí v Americe – Petr Kotík, umělecký ředitel Ostravských dní, je na tomto poli důležitou personou. Většina ostatních festivalů na člověka často nepřímo (nebo přímo) tlačí, aby se přizpůsobil poměrně úzkým estetickým mantinelům – cílem má být setkání s tím, čemu se v lokálním mikroklimatu věnují „cool mlaďoši“. Výsledkem jsou skladby, které se podobají jedna druhé a řeší stejné estetické problémy. Ostravské dny oproti tomu přinášejí široce rozkročený program a k němu tři týdny kamarádství, spolupráce a objevování. Zaměření na diverzitu a mezinárodní scénu se odráží i ve složení studentů účastnících se Institutu. Rezidenti seznamují se svým dílem veřejnost. Chaya Czernowin, Raven Chacon, Marc Sabat, Klaus Lang, Bernhard Lang, Isabel Mundry, Frederic Rzewski, Alvin Curran a další, ty všechny jsem v Ostravě zažil. Vyučovali, vedli semináře a diskuse, a to zvlášť když se blížily první koncerty. Ostravské dny jsou fantastická akce – máloco dnes skladatele nebo interpreta může obohatit tak jako ony. Má nejhýčkanější vzpomínka je, jak po půlnoci ležím s ostatními rezidenty mezi koncertními křídly, v rámci osmnáctihodinového maratonu různých vystoupení poslouchám hudbu Julia Eastmana a pak se brzy ráno vzbudím a slyším Twonings od Alvina Luciera.

James Helgeson, září 2022

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2023 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz