OperaPlus: Operní panorama Heleny Havlíkové – NODO – část druhá: Sciarrino, Kotík a Nono

Publikováno: 19.7.2022

Vedle uvedení novinek, které vznikly přímo na objednávku NODO / New Opera Days Ostrava, byly kotvami programu šestého ročníku české premiéry tří vokálně-scénických kompozic: Superflumina Salvatora Sciarrina, Many Many Women Petra Kotíka a Prometeo Luigiho Nona.

(...)

Festival NODO znovu potvrdil svou jedinečnost a užitečnost, kdy na jedné straně otevírá prostor pro začínající tvůrce (a díla vznikají na zakázku festivalu) a na straně druhé uvádí často klíčová díla již zralých autorů, k jejichž uvedení nemají repertoárová divadla odvahu. Přinesl mimořádné objevy a zážitky, mezi které řadím kafkovskou operu Salvatora Sciarrina La porta della legge, Ligetiho smršť emocí beze slov v Aventures, Ayresovo vtipné melodrama V Alpách, kde se mečí, houká, kváká nebo troubí, Xenakisovu Oresteiu, první uvedení mikrointervalové opery Aloise Háby Přijď království TvéSvatbu Any Sokolović pro šest zpěvaček a capella s magičností a hlubokými kořeny předsvatebního rituálu i letošního Nonova Prometea. A především ne/opera Martina Smolky Sezname, otevři se!. Na způsob voicebandu nebo melodramu v něm „mluvci“ skupiny Boca Loca Lab Jiřího Adámka mluvili, hovořili, rozmlouvali, vykládali, vemlouvali se, šeptali, šuškali, zpívali i prozpěvovali, skučeli, kvíleli, pokřikovali, huhlali, vrčeli, kničeli, pohrávali s rytmem, tempem, melodií, dynamikou i akcenty vět, zvukomalebností, humorem a významy slov i jejích útržků z nejrůznějších vtipně se prostupujících seznamů – počínaje řeckou abecedou, přes solmizační slabiky, přípony chemického názvosloví, středověký seznam andělů, mnemotechnické pomůcky pro zapamatování morseovky, po měrné jednotky, nerosty, státy, města, pohádky… Smolkova a Adámkova ne/opera vznikla na objednávku festivalu a stále ji považuji za nejzajímavější hudebně-dramatické dílo posledních let u nás.

Dny nové opery Ostrava s vročením 2022 přesvědčily o smyslu a významu bienále, pro které jeho iniciátoři Petr Kotík a Jiří Nekvasil našli v kombinaci s Ostravskými dny zázemí nikoli v Praze, ale v severomoravské metropoli. A svědčí o mnohém, že se žádné z letošních festivalových produkcí nezúčastnil nikdo z vedení pražského Národního divadla. Dobrodružství objevování nových dimenzí opery ovšem sdílela – se zjevným zájmem a zaujatostí – spousta mladých.

Ať žije NODO 2024!

Helena Havlíková, OperaPlus | celou recenzi si můžete přečíst zde >>>

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz