TIP: Nahrávka Kotíkovy skladby The Plains at Gordium na CD i LP!

Publikováno: 18.9.2022

The Plains at Gordium je premiérová nahrávka skladby Petra Kotíka, kterou má na svědomí ansámbl bicích nástrojů Talujon. Oblíbené nahrávky S.E.M. Ensemble (Julius Eastman: Femenine, The Entire Musical Work of Marcel Duchamp, Morton Feldman: For Philip Guston) lze snadno najít. To nebyl případ Kotíkovy vlastní hudby. Tato nádherná nahrávka nepříliš staré Kotíkovy skladby poskytuje okouzlující, labyrintový vstup do Kotíkovy vlastní hudební vize.

Nahrávku je možné si zakoupit ve třech podobách: jako CD, LP, nebo v digitální podobě, a to na stránkách vydavatelství Unseen Worlds.
Několik CD bude k zakoupení také na našem příštím koncertě, který se uskuteční v úterý 15. listopadu v pražském sále DOX+. Více informací již brzy!

     


O SKLADBĚ

Když v roce 334 př. Kr. dorazil Alexandr Veliký do frýžského města Gordion (to se nacházelo v oblasti dnešního středního Turecka), byl postaven před hlavolam, na jehož řešení nikdo nebyl schopen přijít. Alexandr zjevně uspěl, ale vše, co z příběhu přežilo, je legenda o gordickém uzlu. V létě 2004 jsem čelil mnoha problémům, které se zdály téměř neřešitelné. Je možné, že to byl důvod, proč jsem si vzpomněl na legendu o gordickém uzlu, když jsem hledal název pro tuto kompozici. 

Na skladbě The Plains at Gordium (Gordické planiny) jsem pracoval od června do srpna 2004 a je věnována Charlottě Kotíkové. Impulzem k jejímu vytvoření bylo pozvání napsat skladbu pro brněnskou skupinu DAMA DAMA. Tento ansámbl má ale pouze čtyři členy, zatímco The Plains at Gordium vyžadují šest hráčů. Rozsah díla se též vzpírá standardním skladbám pro perkuse. 

Petr Kotík, New York, 15. prosince 2004

The Plains at Gordium lze zařadit do skupiny skladeb, které jsem začal komponovat v průběhu 70. let. I když se jedná o samostatná díla, všechny tyto kompozice jsou založeny na pravidelném pulzu a mohou být (nebo jejich části) zkombinovány způsobem koláže. Pravidelný puls je jednotícím prvkem a vytváří z různorodých částí koherentní celek. Svým způsobem lze říci, že všechna má díla z období 70. let mohou být chápána jako jedna nekonečná, kontinuálně rozvíjející se kompozice s proměnlivým obsazením. Skladba The Plains at Gordium je založena na podobné myšlence, ovšem bez úmyslu k ní připojit, způsobem koláže, další díla, nebo její části začlenit do jiných kompozic (i když možné to je). Oproti dílům ze 70. let  se hudba občas „rozletí“ v dvojásobném tempu. Ve skladbě jsou rovněž použity zvonky, které doplňují soupravu šesti různě naladěných bubnů každého hráče.

Petr Kotík, New York, 21. května 2018


O AUTOROVI

Petr Kotík (1942, Praha) je nezávislým skladatelem a hudebníkem. Jako dirigent a flétnista interpretuje vlastní kompozice i díla skladatelů, kteří náleží do okruhu umělců, s nimiž buď přímo spolupracuje, nebo je to hudba histrorická, kterou Kotík pokládá za důležitou část vývoje směřujícím k dílům naší doby. Jeho aktivity byly vždy vedeny úsilím vyrovnat se s součastnými uměleckými a hudebními otázkami. Jeho technická vybavenost jako výkonného umělce mu umožňovala realizovat náročné projekty, často považované za nerealistické. Od počátku své dráhy spolupracoval s hudebníky vysokých kvalit, což je jeden z důvodů, proč projekty, které inicioval, uspěly. Je znám jako zakladatel a iniciátor mnoha ansámblů (v Praze to byly Musica Viva Pragensis (1961–1964) a QUaX Ensemble (1966–1969), v New Yorku S.E.M. Ensemble a S.E.M. Orchestra (1970–dodnes), v Ostravě Ostravská banda (2005–dodnes) a ONO (2017–dodnes)) a řady projektů (např. Festival hudby výjimečných délek (1997) v Praze, Ostravské dny (2001–dodnes), Dny nové opery Ostrava (2014–dodnes), Beyond Cage Festival (2012) v New Yorku). Jako skladatel je Kotík autodidakt, i když kompozici studoval – nejdříve u Vladimíra Šrámka a hlavně u Jana Rychlíka v Praze (1959–1963), následně na Vídeňské hudební akademii u Karla Schiskeho a Hannse Jelinka (1963–1966). Již v začátcích své kariéry byl ovlivněn myšlenkami a koncepty Johna Cage. K jeho důležitým inspiračním zdrojům se později přiřadili Gertrude Stein, R. Buckminster Fuller a Ezra Pound. Autorova skladatelská tvorba zahrnuje symfonická, komorní i operní díla. Kotík je uměleckým ředitelem Ostravského centra nové hudby, žije a pracuje v New Yorku, kam se odstěhoval v roce 1969 (s častými pracovními návštěvami Ostravy a Prahy).

 

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz