Profil

Ostravské centrum nové hudby, z.s. (OCNH) vzniklo v roce 1999 díky iniciativě Petra Kotíka, který byl inspirován jak pražskými koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava, tak možnostmi a pozitivním prostředím města Ostravy. Na těchto pražských koncertech zazněly skladby výjimečných délek (1997) od Johna Cage, Vlastislava Matouška, Pauline Oliveros a program hudby pro tři orchestry na Pražském jaru 1999: Karlheinz Stockhausen (Gruppen), Earle Brown (Modules I, II, III), světová premiéra Diamonds Alvina Luciera, a Sacrae Symphoniae (1597) Giovanni Gabrieliho. OCNH vzniklo původně jako instituce pořádající bienále Institutu a Festivalu Ostravské dny (poprvé v roce 2001). Činnost OCNH se postupně rozšířila na založení smíšeného sboru Canticum Ostrava (2003, sbormistr Jurij Galatenko), mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda (2005), festivalu nové opery New Opera Days Ostrava / NODO, též bienále (konající se v sudých letech od roku 2012). V roce 2017 vznikl jako rezidenční symfonický orchestr Ostravských dnů Ostrava New Orchestra / ONO. Kromě výše zmíněných festivalů pořádá OCNH též mimořádné koncerty a turné a vydává odborné publikace, včetně CD.

 


"Hudba a druh umění, které se realizuje před zraky publika, má řadu problémů. Některé jsou charakteristické pro dnešní prostředí, jeho odmítavý postoj k duchovním hodnotám a vulgární zvelebování všeho, co přináší rychlý zisk. Když k tomu přidáme úřednickou průměrnost, která pronikla do téměř všech vedoucích míst, lze pochybovat o budoucnosti práce, která nepřináší profit, je intelektuálně založena a má duchovní hloubku jako na příklad koncertní/klasická hudba. Má něco takového budoucnost? Samozřejmě, s obtížemi. To ale není nic nového. Pokračujeme proto nezpomaleným tempem – buďme nerealističtí, pokusme se o nemožné."

Petr Kotík, umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby
New York, 19. března, 2022


 

Petr Kotík
umělecký ředitel

Renáta Spisarová
výkonná ředitelka

Kristýna Konczyna
manažerka kanceláře, kontakt pro média
konczyna@newmusicostrava.cz

Barbora Skálová
hlavní koordinátorka projektů; propagace a marketing
skalova@newmusicostrava.cz

Jan Honeiser
technický manažer
honeiser@newmusicostrava.cz

Gabriela Krchňáčková
asistentka ředitele, hudební archiv
krchnackova@newmusicostrava.cz

 


Správní rada:

Stanislav Brtník
Dita Eibenová
Vladimíra Glatzová
Daniel Konczyna
Kristýna Konczyna
Petr Kotík
Renáta Spisarová
Libor Winkler
Veronika Winklerová

 

 

Roční zprávy:

20132015, 2017, 2019, 2021

 

 

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz