OperaPlus: Gratulační koncert pro Petra Kotíka představil devět světových premiér

Publikováno: 3.5.2022

Have No Fear, Kotík Is Here. Tak zněl podtitul gratulačního koncertu k osmdesátinám skladatele Petra Kotíka, který v multifunkčním sále Centra současného umění DOX+ ve čtvrtek 28. dubna uspořádali za společného úsilí Ostravské centrum nové hudby (OCNH) a od něj odvozený mezinárodní komorní orchestr pro interpretaci nové hudby Ostravská banda. Jednalo se, pokud to tak lze říci, o reprízu koncertu, který o dva dny dříve zazněl pro Ostravskou bandu v poněkud více domácím prostředí, v ostravské galerii pro současné umění PLATO. Ostravskou bandu a sólisty v případě pražského koncertu řídili dirigenti Petr Kotík, Jiří Rožeň a Daniel Skála.

(...)

Svou skladbu Two In One, zmiňovanou již na začátku této recenze, Petr Kotík uvedl krátkou úvahou nad vlastními stylovými preferencemi. Dozvěděli jsme se, že jako hudebník nesouhlasí s interpretačními zvyklostmi vrcholně romantické hudby, které dle něj přisuzují hudbě emoce, které jí nejsou z podstaty vlastní, a že jako posluchač preferuje hudbu starších stylových období renesance, baroka a klasicismu, jejíž soudobou prezentaci vnímá jako autentičtější, pravdivější. Reflexi tohoto názoru bylo možné jasně vnímat v Kotíkově skladbě. I ve své avantgardnosti nabízela jako jediná fazonu „krásného zvuku“ vlastní právě klasikům. Pro instrumentalisty Daana Vandewalleho a Hanu Kotkovou byla vysoce virtuosní. Posluchači poskytla komfort v rovnováze proporcí dramatu a uklidnění, čistoty výběru intervalů vertikální složky, ve které převažovaly čisté intervaly, a všeobecně v přehlednosti svého formálního členění. Jednalo se o svrchovaně absolutní hudbu, která jako taková nemohla být v rámci koncertu zařazena na jiném místě než právě v jeho závěru. A závěr to byl v pravdě velkolepý.

Lukáš Olejník, OperaPlus | celou recenzi si můžete přečíst zde >>>

zpět

Podporují nás

Tel.: +420 596 203 426
E-mail: info@newmusicostrava.cz
© Copyright 2022 Ostravské centrum nové hudby
Created by web-evolution.cz